HEDRES: Letizia Jaccheri er årets Oda Awards Woman. (Foto: Oda nettverk)

Oda nettverk kårer heltene i mangfold

Oda, nettverket for kvinner som jobber med ikt, har kåret årets mangfoldhelter.

Publisert Sist oppdatert

Oda Nettverk er et nettverk for kvinner som jobber med ikt. Nettverket har over 10.000 medlemmer og har som mål å få 40 prosent kvinner i teknologibransjen innen 2025. Til sammen 78 frivillige fra it-bransjen legger årlig ned over 100.000 timer i dugnadsarbeid, blant annet for å realisere konferansen Inspirasjonsdagen – i år med temaet "Det digitale klasseskillet".

I forbindelse med Inspirasjonsdagen deler nettverket hvert år ut priser til personer og virksomheter som har utmerket seg i arbeidet med legge til rette for kvinner i it-sektoren. I år skriver juryen:

Ikt-næringen er i sterk vekst. Dette gjør at vi får flere arbeidsplasser, flere produkter og vi har nå en unik mulighet til å skape løsninger som inkluderer – i stedet for å ekskludere.

En måte å gjøre dette på er å få inn mer mangfold, slik at ikt-næringen representerer et tverrsnitt av befolkningen. Dessverre er det i dag krevende å få flere kvinnelige gründere, øke andelen kvinner blant ansatte og enda mer krevende å finne kvinner i ledende stillinger. Likevel er det noen som har knekt koden, og som nå lykkes med å skape god kjønnsbalanse i en mannsdominert bransje. Årets største rollemodeller i teknologibransjen har nå blitt kåret.

Letizia Jaccheri er årets ODA Awards Woman

Letizia Jaccheri, NTNU

Letizia Jaccheri er en synlig rollemodell som gjennom sitt arbeid innen akademia og informatikk inspirerer kvinnelige akademikere og unge teknologispirer til å ta sats. Hun har jobbet målrettet for å øke antallet kvinner i toppstillinger ved NTNU, noe som vises gjennom ansettelsen av ni kvinnelige professor-II/førsteamanuensis-II. Letizia har startet og er involvert i en imponerende mengde initiativ for å øke mangfold i teknologibransjen, blant annet Lederskapsprogrammet for kvinner innen datavitenskap, ACM women, i det Europeiske Nettverket for Kjønnsbalanse i Informatikk, og som initiativtaker til Kodeløypa hvor ungdom lærer om programmering.

– Hun er en viktig rollemodell og forbilde for kvinnelige forskere og akademikere, som bidrar til å løfte frem kvinner til å satse på en karriere som professorer, sier Randi Mogerhagen, ansvarlig for ODA Awards.

Letizia er en synlig rollemodell som utgjør en tydelig forskjell, og hun beskrives som unik i sin evne til å løfte andre kvinner opp og fram:

– Letizias virke er viktig for å fremme kjønnsbalanse i datavitenskapen. Det er grunnleggende for at samfunnet skal gjenspeiles i teknologiutviklingen. Letizias engasjement for algoritmer og teknologi kommer også til uttrykk for barn og unge. Hun er en viktig rollemodell som inspirerer unge jenter til å velge en karriere innenfor tech, sier Kristine Hofer Næss, leder av ODA.

Dagfinn Ringås er årets ODA Awards Man

Dagfinn Ringås
Dagfinn Ringås, Sysco

Dagfinn Ringås er en handlekraftig rollemodell for likestilling. Som CEO i Sysco har han definert tydelige strategiske KPI-er for mangfold. Han løfter temaet fast i ledermøter for å sikre at det prioriteres i drift og rekruttering. Resultatet av denne innsatsen er at kvinner så langt utgjør 60 prosent av de nyansatte i 2021, og at han har økt kvinneandelen i konsernledelsen fra 0 til 43 prosent. 

– Med systematisk og målrettet innsats har han oppnådd imponerende resultater og økt fokus på mangfold, både i tidligere og nåværende selskap, sier Randi Mogerhagen.

Dagfinn har jobbet målrettet med mangfold i alle selskapene han har jobbet for de siste 15 årene, noe som også har ført til en imponerende økning i mangfold hos både Microsoft og Schneider Electric.

Accenture er årets ODA Awards Organization

Tonje Sandberg
Tonje Sandberg, Accenture

– I en bransje hvor det er vanskelig å rekruttere kvinner til tech, imponerer Accenture med en kjønnsbalanse på 40 prosent og mer enn 30 prosent kvinner i ledende roller på alle nivåer i selskapet, sier Kristine Næss.

Accenture AS, som ledes av Tonje Sandberg, jobber systematisk å skape en arbeidsplass hvor alle verdsettes for sine forskjeller, og for at alle skal få like muligheter for å lykkes. På basis av det faktum at «Talent is equally distributed, opportunities are not», løfter Accenture fram underrepresenterte grupper og minoriteter. 

De har en global målsetting om 50/50 kjønnsbalanse innen 2025, og har i dag et globalt gjennomsnitt på 45,6 prosent. I Norge har Accenture oppnådd en kjønnsbalanse på 40,5 prosent. Kvinneandelene i toppledelsen utgjør 31 prosent kvinner, i tillegg til 30 prosent kvinner på Manager-nivå og 36 prosent kvinner på Senior Manager-nivå.