FLERE FAKTORER: Sysco peker på digitalisering av energisektoren, vekst i Sverige og Danmark, og en systematisk satsing på mangfold som årsak til økt omsetning i 2020. (Foto: Sysco)

Omsatte for en halv milliard kroner i 2020

Sysco mener kvinner og mangfold er nøkkelen til veksten.

Publisert Sist oppdatert

Sysco kan juble over resultatene for 2020.  

Året kunne avsluttes med en omsetning på 500 millioner kroner, noe som skal være en vekst på 30 prosent fra året før. Teknologiselskapet har i tillegg nesten doblet EBITDA-resultatet fra 2019, og landet i 2020 på cirka 55 millioner kroner.

Kvinner og mangfold 

– Høy kvinneandel og en mangfoldig arbeidsstokk er en viktig grunn til at Sysco har hatt kraftig vekst og suksess i markedet, mener konsernsjef Dagfinn Ringås.

– Denne veksten hadde vi ikke greid uten dyktige og kunnskapsrike folk. Og i dag får vi ikke ansatt de flinkeste folkene om vi ikke kan tilby et mangfoldig arbeidsmiljø. Det gjelder uansett om vi skal ansette teknologer, prosjektledere eller folk til andre funksjoner, sier han i en melding fra selskapet. 

Til tross for koronapandemien har Sysco kunne øke staben. De har fått med seg 47 nye ansatte i løpet av året. Med dette har også kvinneandelen i selskapet økt under året som har gått.

I løpet av 2020 økte kvinneandelen i ledelsen fra 14 til 43 prosent, og totalt skal kvinneandelen i Sysco nå ligge på 22 prosent.

Sysco-sjefen mener at den beste mangfoldmiksen innebærer ulikheter i kjønn, alder, erfaringsbakgrunn, kulturell bakgrunn og personlighet, og mener at dette skal gi grunnlaget for en dynamikk og arbeidsform som er positiv og energi-skapende. Derfor har Sysco jobbet systematisk for å øke kvinneandelen både blant teknologene og i ledelsen de siste årene.

Flere faktorer

Ringås trekker også frem selskapets satsing på programvare når han skal forklare fjorårets suksess.

– Vi har investert tungt i å utvikle en mer moderne programvareplattform for energibransjen. Tilfanget av nye kunder og de strategiske avtalene, er en anerkjennelse av dette arbeidet, sier Ringås i meldingen.

– Energibransjen gjennomgår en omfattende digitalisering. Samtidig er vi i starten på en krevende harmonisering av bransjen på tvers av energikilder som olje, gass, vann, vind og sol. Sysco leverer teknologien som digitaliserer energibransjen og binder sammen energivertikaler, sier han.