FÅR STØTTE: Tolv forskningsprosjekter og seks masteroppgaver er tildelt penger fra Medietilsynet. (Foto: Istock)

Medietilsynet bevilger fire millioner til medier og dataspill

Medietilsynet deler ut fire millioner kroner til 19 prosjekter til forskning på medier og dataspill.

Publisert

– Størsteparten av midlene går til prosjekter som omhandler mediemangfold og kritisk medieforståelse, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Tolv forskningsprosjekter og seks masteroppgaver er tildelt penger – i tillegg får ett prosjekt 250.000 kroner fra regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer.

Medietilsynet fikk totalt 39 søknader.

Forsker Cristina Archetti fra Universitetet i Oslo er en av dem som får støtte. Hun får 650.000 kroner for å undersøke hvordan innvandrere ble fremstilt i den norske mediedekningen under pandemien, og hvordan denne framstillingen kan ha påvirket innvandrernes integrering.

Totalt får fire prosjekter til sammen nær 1,3 millioner kroner for å forske på dataspill. Ett av prosjektene skal se på dataspillernes erfaringer med spillkulturen som politisk arena.

Forsker Kristine Jørgensen får 340.000 kroner for å se på hvordan spill kan være et politisk medium, hvilke politiske strømninger som gjelder i spillkulturen og hvordan dette preger spill og samtalene rundt spill som kultur og sosial arena.