OVERREPRESENTERT: 11 prosent av 16-24-åringene har fått personlig informasjon stjålet eller hacket, mot tre prosent i befolkningen generelt. (Foto: Medietilsynet)

De eldste og yngste er mest utsatte for nettsvindel

De yngste er mest utsatt for personvernangrep på nettet, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet undersøker annenhvert år den kritiske medieforståelsen i befolkningen. Samlerapporten for 2021 er nå publisert.

I gruppene 16–34 år og fra 80 år og oppover oppgir en av fire at de er blitt forsøkt svindlet for penger på nettet i løpet av det siste året. Det er en noe større andel enn i befolkningen generelt, der litt over to av ti har opplevd det samme. Dette skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Når det gjelder ulike former for personvernangrep på nettet, for eksempel å bli fralurt passord og få publisert bilder av seg selv mot sin vilje, er de yngste overrepresenterte. Unntaket er forsøk på pengesvindel, der de eldste også er utsatte.

Oppsummering av funnene

• 14 prosent har opplevd at noen har prøvd å lure fra dem passord.

• 11 prosent av 16-24-åringene har fått personlig informasjon stjålet eller hacket, mot tre prosent i befolkningen generelt.

• Åtte prosent av 16-24-åringene har følt seg presset til å sende bilder eller informasjon om seg selv til andre, mot to prosent i befolkningen generelt.

• Åtte prosent av 16-24-åringene har fått bilde av seg sjølve publiserte mot sin vilje, mot 1 prosent i befolkninga generelt.

• 57 prosent av 16–24-åringene sier de har opplevd at selskaper eller organisasjoner samler inn data om dem som blir brukt til kommersielle formål, mot 45 prosent i befolkningen generelt.

• Av de formene for kommersielt press respondentene ble spurt om, synes flest det er vanskelig å handtere innsamling av personlige data på nettet til kommersielle formål. Bare to av ti vurderer seg som kompetente til å handtere denne formen for kommersielt press.

• Nesten en av ti i alderen 16–24 år svarer at de er blitt lurt til å kjøpe noe på internett det siste året. Andelen er dobbelt så høy i denne aldersgruppen som i befolkninga generelt.