TRYKK PÅ NETT: Medietilsynet skal lede direktoratgruppen som skal følge opp den nasjonale strategien for «Rett på nett». (Foto Istock)

Syv direktorat skal samarbeide om trygghet på nett

Syv direktorat, med Medietilsynet i spissen, skal jobbe tettere sammen for å sikre at barn og unge er trygge på nettet.

Direktorat-gruppen skal følge opp den nasjonale strategien for en trygg digital oppvekst, «Rett på nett» - et initiativ lansert av Barne- og familiedepartementet høsten 2021.

Medietilesynet skriver i en pressemelding at en viktig oppgave for gruppen blir å utvikle en handlingsplan for å konkretisere strategien. Gruppen får også ansvar for å koordinere innsats og prioriteringer på feltet.

– Vi vet at internett er en stor og viktig del av hverdagen til barn og unge i dag. Derfor må vi jobbe bedre sammen for at den digitale oppveksten blir så trygg som mulig, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Medietilsynet skal altså lede direktoratgruppen, som også har med representantar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Forbrukertilsynet, Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Politidirektoratet.

– For Medietilsynet er tryggheten til barn og unge en kjerneoppgave, og vi mener det er mye å hente på mere samarbeid og koordinering av den statlige innsatsen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Reell medvirkning

Medietilsynet slår fast at samarbeid og involvering var vesentlig i utviklingen av strategien «Rett på nett», og at det også blir viktig for å lykkes med handlingsplanen. Frivillige organisasjonar, næringsliv og barn og unge skal derfor involveres i det videre arbeidet.

– De unge er eksperter på sine egne liv, og har ikke alltid samme oppfatning som voksne i saker som angår dem. Derfor er et av målene i strategien at barn skal ha reell medvirkning når strategien blir fulgt opp med konkrete tiltak, sier Velsand.

Barn og unge lever livet sitt på nettet. Vi må rette mer oppmerksomhet mot og være mere bevisste på hvilke digitale opplevelser og utfordringer de har.

Barne- og familiedepartementet har ansvar for å koordinere regjeringen sitt arbeid for en trygg digital oppvekst.

– Barn og unge lever livet sitt på nettet. Vi må rette mer oppmerksomhet mot og være mere bevisste på hvilke digitale opplevelser og utfordringer de har. Det er bra at denne direktoratgruppen har kommet på plass, slik at innsatsen blir enda mer målrettet, sier Toppe.

Direktoratgruppen har sitt første møte 10. juni i Oslo.