MANGE INNSPILL: Mange aktører har bidratt i arbeidet med den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst, der innspillene fra barn og ungdom har vært særlig viktige. (Foto Medietilsynet/15 sekunde)

Ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Medietilsynet skal gjennomføre strategien og legger vekt på reell medvirkning fra barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet hatt ansvar for å utforme den nye nasjonale strategien for trygg digital oppvekst, som regjeringen står bak. Et viktig mål med strategien er å øke samarbeidet og betre koordineringen mellom aktørene som jobber for å sikre den digitale hverdagen til barn og unge.

– Mange aktører har bidratt i arbeidet, der innspillene fra barn og ungdom har vært særlig viktige. De unge er eksperter på egne liv og har ikke alltid samme oppfatningen som voksne i saker som berører dem. Derfor er et av målene at barna skal ha reell medvirkning når strategien blir omformet til konkrete tiltak, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Trygg digital oppvekst

Mange norske barn er på nett fra tidlig alder, og nesten alle er på sosiale medium fra de er 13 år, viser undersøkelsen "Barn og medier 2020", gjennomført av Medietilsynet.

– Selv om mange unge knytter nettet til positive opplevelser, viser undersøkelsene våre at en del også har ubehagelige erfaringer, som mobbing, uønsket bildedeling eller eksponering for skremmende innhold. Strategien skal blant annet bidra til at barn og ungdom får økt kritisk medieforståelse, slik at de er best mulig rustet til å håndtere den digitale hverdagen, sier Velsand.

Barne- og familiedepartementet har et overordnet ansvar for strategien på vegne av regjeringa, mens Medietilsynet skal følge opp og koordinere innsatsen på direktoratsnivå.

– Målet er kort og godt å sørge for at barn og unge får en trygg digital oppvekst. Strategien tar opp tema som deltakelse i sosiale medium, personvern og behov for økt digital kompetanse hos både barn og voksne som er rundt barn. Denne strategien er et viktig skritt mot en betre koordinert og mer aktiv politikk når det gjelder nettbruken til barn og unge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. 

Regjeringa setter nå i gang arbeidet med en melding til Stortinget om trygg digital oppvekst.

Les meir om den nasjonale strategien på nettsida til regjeringa her