MER TYDELIG: Straffeskjerpelse er bare en del av endringene i lovbestemmelsene i straffeloven. Loven blir også klarere og tydeligere på hva man kan straffes for å dele. (Foto: Medietilsynet)

Medietilsynet: Bra at det blir strengere straff for å dele krenkende bilder

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer eller lydopptak av andre, kan snart straffes med fengsel i inntil to år.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet skriver i en pressemelding at de er glade for at straffen for deling av for eksempel nakenbilder eller voldsvideoer er blitt skjerpet. Regjeringens lovforslag er vedtatt av Stortinget, og trer trolig i kraft 1. juli.

– Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Loven gjør det også tydeligere hva man kan straffes for å dele. For grov uaktsom deling kan straffen være bøter eller fengsel i inntil seks måneder, mens planlagt og grov overtredelse kan straffes med fengsel i inntil to år.

Kan virke forebyggende

Medietilsynet mener en slik tydelig regulering av offentliggjøring av bilder, film- og lydopptak kan virke forebyggende.

– Vi tror denne lovreguleringen kan øke forståelsen for hvor alvorlige konsekvenser uønsket bildedeling kan få, både for den som deler og den som krenker. Det kan igjen gjøre at færre deler denne typen materiale, sier Velsand.

Tilsynets siste undersøkelse viser at nesten halvparten av 13-18-åringene er blitt spurt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv, mens fire av ti har fått tilsendt nakenbilder av andre.

– For å synliggjøre at det ikke er lov å dele nakenbilder og andre krenkende bilder av andre, mener vi det også er viktig med tiltak som kan øke den kritiske medieforståelsen, både blant barn og unge og generelt i samfunnet. Slike tiltak er en naturlig del av den nye nasjonale strategien for trygg digital oppvekst, som Medietilsynet jobber med å utvikle forslag til på oppdrag fra regjeringen, sier Velsand.

Alvorlig kriminalitet

Da regjeringen la fram sitt lovforslag i april, sa justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen ønsket å sende et tydelig signal om at deling av krenkende innhold er alvorlig kriminalitet.

– Deling av bilder er aldri offerets ansvar, det er helt og holdent den som deler bildet sin feil, og lovendringen vil tydeliggjøre dette. De groveste tilfellene skal også straffes høyere, sa Mæland.

– Vi har sett en uheldig utvikling hvor stadig flere unge deler seksualiserte og andre krenkende bilder og filmer uten samtykke. Det er en stor påkjenning for dem som blir rammet, som kan følge dem lenge, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).