FORTID OG FREMTID: Motorola-basert kommunikasjon i 1963 og et bilde på hvordan Motorola ser for seg at kommunikasjonen vil arte seg i 2025. (Foto: Motorola Solutions)
FORTID OG FREMTID: Motorola-basert kommunikasjon i 1963 og et bilde på hvordan Motorola ser for seg at kommunikasjonen vil arte seg i 2025. (Foto: Motorola Solutions)

Motorola fyller 90 år

I høst feirer Motorola Solutions 90 år. Det betyr at selskapet har drevet med mye mer enn bare mobilene som Motorola-navnet forbindes med i dag.

Helt siden 1928 har kommunikasjon i en eller annen form stått i sentrum for selskapets virksomhet. I starten var det imidlertid bilradioer – et helt nytt fenomen den gang – som sto i sentrum. 

Startet i Chicago

Det var i Chicago det startet. Brødrene Paul V. og Joseph Galvin startet Galvin Manufacturing Corporation, og to år senere var selskapet klar med sin første bilradio, kalt Motorola – sammensetningen betyr lyd i bevegelse. Dette var en av de første bilradioene på markedet som ble en kommersiell suksess.

BILRADIO: Den første bilradioen fra Galvin Manufacturing Corporation så dagens lys i 1930 og fikk navnet Motorola. (Foto: Motorola Solutions)
BILRADIO: Den første bilradioen fra Galvin Manufacturing Corporation så dagens lys i 1930 og fikk navnet Motorola. (Foto: Motorola Solutions)

Selv om de tidlige bilradioene var myntet på vanlige bileiere, begynte stadig flere av bestillingene å komme fra politiet, som var på jakt etter løsninger for å kunne kommunisere bedre med patruljene ute i felten. I 1936 kom selskapet med sin første radiomottaker utviklet i nært samarbeid med politimyndighetene – radioen fikk navnet Motorola Police Cruiser. Den mottok signaler over AM-nettet og hadde mange funksjoner som radioapparatene for det åpne markedet manglet. Blant annet en solid metallboks til å beskytte radioen under røffe forhold, bedre høyttaler, en stabilisert krystallkontroller som gjorde det lettere å fininnstille stasjonssøket og så videre.

Krigstelefonen

Innovasjon basert på behovene til forskjellige brukergrupper ble en nøkkelfaktor i Motorolas utviklingsarbeid de neste tiårene. Under den andre verdenskrig kom Motorola med Handie-Talkie SCR536, en to-veis AM-radio som ble et ikon for kommunikasjonssystemer brukt under krigen.

I 1943 lanserte Motorola den første portable to-veis-radioen som benyttet FM-båndet, kalt SCR-300, som soldater fraktet med seg i en sekk på ryggen. Radioen hadde en rekkevidde på opptil 32 kilometer og veide nesten 16 kg.

TELEFONEN I RYGGSEKKEN: Under den andre verdenskrig bar soldater med seg Motorola SCR-300 i ryggsekken. (Ill.: Motorola Solutions)
TELEFONEN I RYGGSEKKEN: Under den andre verdenskrig bar soldater med seg Motorola SCR-300 i ryggsekken. (Ill.: Motorola Solutions)

Personsøkeren

På 1950-tallet løste Motorola problemet som sykehusene slet med den gang med å få ut viktige meldinger raskt til leger og sykepleiere. Mange sykehus hadde høyttalere både inne og ute rundt omkring i sykehusområdet, men for alle som ikke var direkte berørt av meldingene som kom gjennom høyttalerne, representerte de jo bare støy, i tillegg til at løsningen fungerte dårlig for litt mer sensitiv informasjon.

PERSONSØKER: Reklame for en tidlig utgave av Motorolas personsøkere, som revolusjonerte kommunikasjonen på sykehusene. (Ill.: Motorola Solutions)
PERSONSØKER: Reklame for en tidlig utgave av Motorolas personsøkere, som revolusjonerte kommunikasjonen på sykehusene. (Ill.: Motorola Solutions)

I 1955 kom Motorola med sin første radiobaserte personsøker, som bare varslet den berørte legen eller sykepleieren, ikke alle andre på sykehuset. 

Hilsen fra månen

På slutten av det neste tiåret, i 1969, landet den første bemannede romferden på månen, og det var en radioløsning fra Motorola som formidlet de første berømte ordene fra månen tilbake til jorda fra Apollo 11-besetningen. Motorola spilte også en sentral rolle i den øvrige kommunikasjonen mellom månefarerne og jorda, inkludert overføringen av tv-signalene.

Etter å ha arbeidet i flere tiår med radiobaserte toveis radioløsninger begynte selskapet på 1970-tallet å komme nærmere målet om et personlige portabelt kommunikasjonssystem. I 1973 så prototypen på en portabel telefon dagens lys i form av DynaTAC – navnet sto for Dynamic Adaptive Total Area Coverage.

Mobiltelefonen

Den neste store utfordringen var å få mulighet til å kommunisere kommersielt i et tilstrekkelig stort område til at man kunne betjene hundrevis eller kanskje tusenvis av telefonsamtaler med et begrenset antall frekvenskanaler. Ti år senere, i 1983, ble Motorola DynaTAX 8000X sertifisert som verdens første kommersielle mobiltelefon.

I 1995 fulgte Motorola opp med Tango, verdens første toveis personsøker som kunne overføre tekstmeldinger og epost, med andre ord en forløper til dagens smartmobiler.

NØDETATENE: Motorola har alltid satset sterkt på løsninger for politi og nødetater. Her en montasje som viser utstyr brukt i redningstjeneste i 1962 og 2018. (Foto: Motorola Solutions)

På 2000-tallet har Motorola fortsatt å utvikle robuste kommunikasjonsløsninger myntet på nødetatene og andre som trenger slikt utstyr. Et eksempel var Motorola LEX 700 fra 2012 verdens første «sikkerhetstelefon» basert på LTE 4G-teknologi og myntet på bruk av nødhjelpsetatene.

Splittet

Etter noen år med store tap ble Motorola i 2011 splittet opp i to separate og uavhengige selskaper, Motorola Solutions og Motorola Mobility. Wikipedia skriver at det er Motorola Solutions som anses som den egentlige oppfølgeren til det opprinnelige Motorola-selskapet, mens mobilprodusenten Motorola Mobility ble solgt videre til Google i 2012 og kjøpt opp av Lenovo i 2014.

Motorola Solutions har i dag mer enn 100.000 offentlige og private kunder i mer enn 100 land.

I sin videre utvikling vil Motorola Solutions satse sterkt på kunstig intelligens i sine løsninger, med blant annet intelligente sanntidsløsninger for automatisk søk etter personer og gjenstander, heter det i pressemeldingen som er sendt ut i tilknytning til 90-årsjubileet.