SKY: NSM har valgt flere konsulenter til å bistå med konseptutredning av sky. Her ved Harald Næss, seksjonsleder ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

NSM velger konsulent-gruppe til skyutredning

NSM har valgt flere konsulenter til å bistå i konseptutredningen for en nasjonal sky.

Publisert Sist oppdatert

Før jul ble det lagt ut anbud på doffin som markerte startskuddet for en norsk, offentlig sky. Der ba NSM om konsulent-bistand til konseptutredningen for nasjonal sky.

– Det var flere solide tilbydere i denne konkurransen, og vinneren ble et konsortium bestående av Menon Economics, Holte Consulting og A-2 Norge, sier Harald Næss, som er seksjonssjef ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM og prosjektleder for konseptutredningsutvalget.

Høy kompleksitet

– Samarbeidet påbegynnes nå ganske omgående, det er mye informasjon som skal innhentes og relativt høy grad av kompleksitet i problemstillingene som omfattes av konseptvalgutredningen, fortsetter Næss.

I Hurdalsplattformen står det at man skal utrede mulighetene for en nasjonal sky. NSM fikk i fjor oppdrag fra Justisdepartementet å lede en konseptutredning for offentlig sky. De har nå valgt sine konsulentpartnere.

– Fra NSM ser vi frem til vi et godt samarbeide med alle som blir involvert i prosjektet, som skal levere sin sluttrapport 1.desember i år, avslutter Næss.