LEKKASJE: Hvem har lekket sikkerhetsbelagt informasjon fra Utenriksdepartementet? (Foto: Pixabay).

NSM oppretter tilsynssak etter brudd på sikkerhetsloven

Sikkerhetsgradert informasjon er lekket til media.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere mediesaker med kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon om Norges våpeneksport oppretter NSM tilsynssak.

Bakgrunnen for tilsynet er en rekke nyhetsartikler den senere tid der Norges våpeneksport omtales. I artiklene fremkommer det at media har hatt tilgang til sikkerhetsgradert informasjon fra Utenriksdepartementet, som er presentert i vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport.

– Kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon er et alvorlig brudd på lov om nasjonal sikkerhet og kan ha vesentlige skadefølger, sier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM har foreløpig ikke hatt tilgang til den sikkerhetsgraderte informasjonen og kjenner saken kun fra medieomtalen.

– Vår oppgave er å føre tilsyn med sikkerhetstilstanden i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Tilsynsmyndigheten omfatter ikke Riksrevisjonen, som er et av Stortingets organer. Men vi vil nå ta kontakt med relevante kilder for å få saken opplyst best mulig, sier Grønhaug.

Forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på sikkerhetslovens bestemmelser kan gi overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.