IT I BARNEHAGEN: Barna i Norlandia Myrertoppen barnehage i ferd med å lage film med nettbrett. De redigerer også sine egne videoer. (Foto: Norlandia-barnehagene)

- Nettbrett i barnehagen positivt

Det er positivt med nettbrett og andre digitale verktøy i barnehagen, hvis det gjøres på en riktig og pedagogisk måte.

Dette sier Senter for ikt i utdanningen i en kommentar til et digitalt prosjekt der alle de 61 Norlandia-barnehagene i Norge har fått prøve seg på en rekke typer aktiviteter med digitale verktøy.

I prosjektet har barn ned til ett års alder fått ta i bruk nettbrett, kamera og andre digitale verktøy i barnehagen.

Stor skepsis

Senter for ikt i utdanningen bekrefter at det råder en stor skepsis til å bruke nettbrett og pc-er i barnehagene.

– Mange tenker at barna bruker nok tid på pc-spill og liknende hjemme, og at barnehagen skal være et sted for fri lek, uten bruk av skjerm. Men introduseres barna til teknologien på en riktig og pedagogisk måte, er det ingen fare for at den forstyrrer den frie leken, sier seniorrådgiver Helle Jacobsen ved Senter for ikt i utdanningen.

Senter for ikt i utdanningen, som ble opprettet i 2010, er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets hovedkontor ligger i Tromsø.

Prosjektet i Norlandia-barnehagene er relevant blant annet fordi regjeringen har foreslått ny rammeplan for barnehagene der det står at man skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

Ikke konsumenter

I barnehageprosjektet har det vært lagt stor vekt på at barna skulle bruke det digitale utstyret til å produsere innhold, ikke bare konsumere det.

– Målet er at barna skal lære å bruke digitalt utstyr på en god måte. De skal ikke være konsumenter, men produsenter, sier pedagogisk leder Cathrine Fragell Darre i Norlandia Myrertoppen barnehage. Hun har vært leder for prosjektet, som har pågått i over ett år.

Barnehagebarna som har deltatt i prosjektet, har blant annet vært med på å filme og redigere sine egne videoer. De har lagd egne animasjonsfilmer, inkludert manus og filmmusikk. De har også fotografert planter, kongler og steiner som de har funnet i naturen, og de har lært hvordan de redigerer og skanner bilder. I tillegg har de fått prøvd forskjellige maleteknikker i maleprogrammet på nettbrettet.

Prosjektleder Fragell Darre mener teknologien kan gi en ny dimensjon til prosesser som barna allerede er i.

– Man kan åpne rom for større forståelse og introdusere elementer som matematikk, språk og estetikk i en naturlig sammenheng, sier hun.

Personalet må få opplæring

Senter for ikt i utdanningen er klar på at en viktig forutsetning for å utstyre barnehagene med avansert teknologisk utstyr er at personalet får grundig opplæring.

– Pc-er og nettbrett har en tiltrekning på barn i alle aldre. Det er viktig at de ikke blir brukt som barnevakt, men som hjelp til å skape noe. De ansatte i barnehagen må få god opplæring, og det må være klare mål og rammer for bruken av digitale verktøy, og ikke minst kunnskap om personvern, sier Helle Jacobsen hos Senter for ikt i utdanningen.

Skaper mer likhet

 Å innføre digitalkompetanse på barnehagenivå, utjevner også sosiale forskjeller.

– Ikke alle har tilgang til et nettbrett eller en pc hjemme. Ved at alle barna i barnehagen får den samme innsikten, sikrer vi at de har det samme utgangspunktet ved skolestart, sier Fragell Darre hos Norlandia Myrertoppen barnehage.