SKYFOKUSERT: Norske selskaper kommer sent, men godt, i følge Angeliqua Ramming-Gaden i VMware. (Foto: Atle Skretting)
SKYFOKUSERT: Norske selskaper kommer sent, men godt, i følge Angeliqua Ramming-Gaden i VMware. (Foto: Atle Skretting)

Skyen mest for enkle tjenester

Investeringer i skytjenester vokser med 20 prosent i Norge, men brukes av de fleste virksomhetene til enklere tjenester.

Publisert Sist oppdatert

– Norske bedrifter ligger etter sine kolleger i Sverige og Finland når det gjelder å ta i bruk skytjenester, men utviklingen går den rette veien, sier Angeliqua Ramming-Gaden, som er norgessjef i VMware.

Hun viser til den ferske rapporten Cloud Maturity Index 2017 i regi av VMware og Tieto. Den tar utgangspunkt i 268 virksomheter med over 250 ansatte i Norge, Sverige og Finland. Cloud Maturity Index ble første gang presentert i 2015, og resultatene fra årets undersøkelse ses i forhold til denne.

Betydelig økning

Undersøkelsen viser at bedriftenes anvendelse av skytjenester har hatt en betydelig økning de siste årene, og at fire femtedeler av alle organisasjoner i Finland, Norge og Sverige benytter skytjenester på et eller annet nivå. Samtidig har investeringene hatt en årlig vekst på over 20 prosent.

I løpet av 2017 ventes det at økningen i bruk av skytjenester fortsatt vil ligge på over 15 prosent. Den noe lavere prognosen for i år skyldes forventninger om noe lavere vekst i Sverige og Finland, som ligger et stykke foran Norge når det gjelder å ta skyteknologien i bruk.

Norge på sisteplass

Ramming-Gaden peker på at selv om Norge ligger bak naboene når det gjelder å ta i bruk skytjenester og bruker minst på skyen av det totale it-budsjettet, har norske selskaper hatt den største veksten i sky-investeringer fra 2015 til 2017.

Norge blir karakterisert som en «late bloomer» i rapporten, sammenliknet med Sverige og Finland, men vi ser ut til å komme desto fortere når vi er kommet i gang og fått moment. Antallet bedrifter som benytter skytjenester (cloud penetration) økte fra 46 prosent til 75 prosent fra 2015 til 2017 og skytjenester utgjør i snitt fem prosent av de totale it-kostnadene.

Det går fram av undersøkelsen at skymodne organisasjoner ser på skytjenester som et viktig bidrag for å takle utfordringen med å optimalisere kostnadene, samtidig som de øker innovasjonstakten og genererer nye inntekter.

21 prosent lavere kost

Dessverre er det ifølge Ramming Gaden fortsatt få selskaper som utnytter skytjenestenes fulle potensial på denne måten.

Undersøkelsen viser at en skymoden organisasjon har gjennomsnittlig 21 prosent lavere kostnader til daglig it-drift, og har en 29 prosent større andel av it-budsjettet tilgjengelig for innovasjon og endringer.

Likevel har en av ti, eller 11 prosent, av organisasjonene ikke innført skytjenester i det hele tatt, og kan betraktes som umodne i skyen, mens hele 46 prosent befinner seg på et grunnleggende nivå. Det innebærer at de kun benytter seg av enkle løsninger som ikke er integrert med resten it-infrastrukturen, og at motivasjonen for å ta dem i bruk stort sett er å redusere utgifter.

Fullt skymodne bedrifter har steget fra 10 til 14 prosent siden 2015. Det er selskaper som har et klart og definert forhold til skytjenestene, bruker dem strategisk og integrert med eksisterende systemer, og ser nytten av dem i forbindelse med utvikling, endringer og innovasjon.

Finans i teten

Av de fem viktigste sektorene som undersøkelsen ser på har finansnæringen den høyeste skymodenheten. Det samme var tilfelle i 2015 siden denne næringen tradisjonelt har ligget langt framme digitalt. Forspranget ned til de andre næringene har krympet betraktelig. Sektorene med lavest poengsum som industribedrifter og offentlig virksomhet, har nå høyest vekst.

For mindre modne organisasjoner kan sikkerhet og regulatoriske krav være det største hinderet for å ta skrittet ut i skyen. Hos de mer skymodne organisasjonene oppleves dette problemet som betydelig mindre. For dem er de største utfordringene knyttet til å integrere skytjenester med den eksisterende porteføljen.