BEDRE RUSTET: Den nye strategien for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren skal gjøre studentene bedre forberedt på et digitalisert arbeidsliv. (Foto:
BEDRE RUSTET: Den nye strategien for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren skal gjøre studentene bedre forberedt på et digitalisert arbeidsliv. (Foto: 

Vil ha digitale temaer inn i alle fag

Den nye strategien for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren er klar.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 fikk Unit i oppdrag å utarbeide et strategiutkast i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Oppdraget ble gitt på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD).

Nå er strategien klar, og Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025 erstatter den nåværende Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021.

– Under koronakrisen har både ansatte og studenter blitt kastet inn i en digital hverdag. Nå må universitetene og høyskolene bygge videre på det som fungerte godt. Digital undervisning handler om mer enn å flytte den tradisjonelle forelesningen over på nett. Det handler om å gjøre undervisningen mer aktiv og gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Seks innsatsområder

Et hovedmål med den nye strategien er at universiteter og høyskoler i større grad skal bidra med den kompetansen som folk, bedrifter og det offentlige trenger for å lykkes med den digitale omstillingen. 

Strategien har seks innsatsområder. For å gjøre studenter bedre forberedt på et digitalisert arbeidsliv skal følgende gjøres:

* Utdanning skal bli mer tilgjengelig for folk

* Bedre undervisning og læring

* Digitale temaer, metoder og kompetanse skal inn i alle fag, og studietilbudene innen ikt må dimensjoneres etter hva studentene og arbeidslivet etterspør

* Forskningen skal bli mer åpen og bidra til flere forskningsmuligheter

* Universiteter og høyskoler må dele data og kunnskap seg imellom

* Universiteter og høyskoler skal jobbe med ledelse og kultur for digital omstilling

Digitale temaer skal inn i alle fag

 – Vi må på den ene siden utruste morgendagens studenter med den kompetansen de trenger, men også tilby påfyll til dem som allerede står i jobb, sier Asheim i en melding fra kunnskapsdepartementet. 

Henrik Asheim. (Foto: Kunnskapdsdepartementet)
Henrik Asheim. (Foto: Kunnskapdsdepartementet)

For å omstille samfunnet til digitale endringer skal universiteter og høyskoler ha studietilbud som kan gi relevant digital kompetanse for de fleste yrker.

– Vi må både utdanne ikt-spesialister på grunnlag av hvilke studier studentene etterspør og arbeidslivets behov, samtidig som vi sørger for at digital kompetanse ikke bare er forbeholdt digitale yrker. Hele arbeidslivet står overfor en stor digital omstilling, og bedre digital kompetanse som er tilpasset yrket studentene skal ut i, vil gjøre dem bedre rustet for arbeidslivet, sier Asheim.