Logo Rust Foundation Programmeringsspråk
ØKER: Bruken av programmeringsspråket Rust øker, men mange frykter det blir for komplekst. (Illustrasjon: Rust Foundation).

Flere og flere utviklere bruker Rust

Samtidig bekymrer programvareutviklere at programmeringsspråket blir for vanskelig og komplekst.

Den siste utgaven av den årlige brukerundersøkelsen State of Rust for 2022 viser at programmeringsspråket Rust fortsetter å vokse i popularitet og nå har flere brukere enn noen gang. 

Over 90 prosent av respondentene identifiserer seg som Rust-brukere, med 47 prosent som bruker språket daglig. Det er en økning på 4 prosent sammenlignet med 2021.

Ifølge undersøkelsens resultater kan 30 prosent av Rust-brukerne skrive enkle programmer på språket, mens 27 prosent kan skrive kode som er produksjonsklar. 42 prosent anser seg selv som produktive når de bruker Rust. 

Brukere sier at de har valgt å bruke Rust delvis fordi det oppfattes som lettere å skrive feilfri programvare i den, og at den fungerer på en bestemt måte og kommer med visse sikkerhetsgarantier.

Komplisert

Blant tidligere Rust-brukere som deltok i undersøkelsen, og som utgjør et mindretall av respondentene, sier 30 prosent at de fant språket så vanskelig at det var hovedårsaken til at de sluttet å sette seg inn i det, mens 47 prosent sier at de sluttet å bruke språket på grunn av faktorer utenfor deres kontroll.

Av alle respondentene sier 38 prosent at de bekymrer seg for at Rust blir for komplekst, mens 26 prosent sier de bekymrer seg for at utviklerne bak Rust ikke får nok støtte. 34 prosent sier de ikke er bekymret i det hele tatt for Rusts fremtid.

Brukerundersøkelsen State of Rust ble gjennomført i desember 2022 og hadde 9433 respondenter. Dette var sjette året på rad at undersøkelsen ble gjennomført.