ADOBE EXPERIENCE CLOUD: – Kundeopplevelsen er det som til syvende og sist avgjør vekst og kundelojalitet, sier Imran Afzal, nordisk markedssjef hos Adobe. (Foto: Adobe)

Adobe med ny skyløsning

Adobe har lansert nok en skyløsning, denne gang for digital markedsføring.

Adobe Experience Cloud er navnet på den nye skyløsningen Adobe nå har lansert. Formålet med løsningen er å tilby bedriftene en rekke integrerte verktøy for å drive mer effektiv markedsføring i det nye digitale landskapet, der ikke minst kombinasjonen av internett og TV-mediet står sentralt.

– Adobe mener kundeopplevelsen er en virksomhets viktigste differensiator, og det som til syvende og sist avgjør vekst og kundelojalitet, sier Imran Afzal, som er nordisk markedssjef hos Adobe.

– Som betegnelsen antyder inneholder vår Experience Cloud alt en virksomhet trenger for å designe personlige, konsistente opplevelser og skape kundeverdi på alle berøringspunkter, sier Afzal.

Planlegging og analyse

Hovedmålgruppen for den nye løsningen er større bedrifter som trenger verktøy både for reklameplanlegging og for analyser og oppfølging av sine markedsføringstiltak.

På Adobe Summit 2017-konferansen i Las Vegas – en av verdens største markedsføringskonferanser – kunngjorde Adobe og Microsoft en videreføring av det strategiske samarbeidet de har innledet. Blant annet er det snakk om at noen av Adobes markedsføringstjenester nå blir tilgjengelig på Microsofts Azure-plattform.

Selskapene melder samtidig om at de samarbeider om en åpen bransjestandard for å definere et felles språk som trengs for at markedsførings-, salgs- og tjenestedata skal kunne levere konsistente digitale opplevelser.

Opplevelsesskyen

Adobe samler nå alle sine markedsføringsløsninger i den nye skyplattformen, som altså har fått navnet Adobe Experience Cloud. Den nye løsningen samler flere eksisterende og én ny løsning under en felles paraply. Disse er Adobe Marketing Cloud, Adobe Analytics Cloud og nye Adobe Advertising Cloud.

Mye dreier seg om optimalisering og personifisering av kundeopplevelsen i markedsføringssammenheng.

På tvers av TV og internett

Ifølge Adobe er den nye Advertising Cloud den første plattformen som lar virksomheter styre sine reklameaktiviteter på tvers av tradisjonell TV og digitale formater. Dette skal forenkle arbeidet med markedsføring basert på en kombinasjon av video-, display- og søk-marketing, heter det.

Adobe Experience Cloud tar blant annet i bruk teknologien som Adobe nå utvikler innenfor maskinlæring og kunstig intelligens under samlebegrepet Adobe Sensei.

Experience Cloud er dessuten integrert med andre skyløsninger fra Adobe, som for eksempel Adobe Creative Cloud, med verktøy for bildebehandling, video, internettutvikling og mye annet, og Adobe Document Cloud, der Adobes Acrobat-teknologi står sentralt.