SMIDIG: Ny forskning fra NTNU og UiO er delvis basert på norske forhold. Her ved professor Torgeir Dingsøyr. (Foto: NTNU/Kai T. Dragland)
SMIDIG: Ny forskning fra NTNU og UiO er delvis basert på norske forhold. Her ved professor Torgeir Dingsøyr. (Foto: NTNU/Kai T. Dragland)

Ny forskning på smidig teamarbeid

Forskere har modifisert eksisterende modell slik at den er tilpasset programvareutviklingsteam med smidig metodikk.

Publisert Sist oppdatert

Forskningen er publisert hos Empirical Software Engineering og vil senere også publiseres i Amplify.

Modellen beskriver faktorer som er viktig for effektivt temarbeid, og er tilpasset smidige utviklingsteam. Den er delvis basert på empiriske studier gjennom fokusgrupper på norske konferanser og i norske it-bedrifter. Vi har pratet med Torgeir Dingsøyr, professor ved NTNU, som sier modellen kan være nyttig for norske utviklere.

Han forteller at modellen består av tre koordineringsmekanismer og fem viktige faktorer for teamarbeid. Disse koordineringsmekanismene muliggjør effektiv koordinering i teamet, som er en forutsetning for mange av de andre faktorene i modellen.

– Hvordan tror du dette kan påvirke norske bedrifter?

Teamarbeid er kritisk for de fleste IT-bedrifter og de fleste team jobber etter smidige metoder. Jeg tror ikke det finnes en riktig modell for alle team, men en modell gir tips om faktorer som er viktige og som kan være innspill til forbedringsarbeid både på teamnivå og i prosjekter og organisasjoner. Det å jobbe godt sammen i team tror jeg vil påvirke både trivsel og kvalitet på leveranser fra teamene, sier Dingsøyr.

Det finnes allerede mange teamarbeidsmodeller (over hundre), og råd fra smidige metoder som ekstremprogrammering og scrum. Google har også lansert sin egen versjon med fem viktige faktorer.

– Hvordan skiller denne modellen seg fra tidligere modeller?

Noen modeller for teameffektivitet fokuserer på roller eller personlighetstyper, vår modell tar utgangspunkt i det teamet man har og ser på hvilke faktorer som da er viktig for å jobbe effektivt. Videre har mange modeller faktorer som er identifisert i spørreundersøkelser, vår modell inneholder adferdsmønstre et team kan se etter for å evaluere hvordan teamet ligger an på hver faktor, sier Dingsøyr.

Han forteller at Google sin modell inneholder mange kjente faktorer fra studier generelt, slik som psykologisk trygghet. Den er, så vidt Dingsøyr er bekjent, heller ikke fagfellevurdert.

Vår modell er basert på vitenskapelige studier både på teamarbeid generelt, men også fra studier av smidige utviklingsteam. Rundt 100 personer fra IT-bransjen i Norge har deltatt i fokusgrupper hvor de har beskrevet hvilke faktorer de tenker fremmer effektivt teamarbeid, som er en del av datagrunnlaget for vår tilpasning av en generell fagfellevurdert teamarbeidsmodell, sier Dingsøyr.

Det er Torgeir Dingsøyr, NTNU, sammen med Yngve Lindsjørn, UiO, og Diane Strode som holder til i Whitireia Polytechnic i New Zealand, som har samarbeidet om forskningen som publiseres i flere tidsskrifter.