(Illustrasjon: Hallvard Skauge)
(Illustrasjon: Hallvard Skauge)

Datastormene som kan sinke nettet

Ahlerts hjørne: Nye datakilder vil rokke på måten en rekke virksomheter har drevet. Økt mulighet for digitalisering vil rokke på virksomhetens verdikjeder.

Publisert Sist oppdatert

De første fem årene av dette tiåret har gjort virksomheter og brukere bevisste på nytten av søk. De neste fem årene kommer til å handle om innsamling. Det vil kreve at verdikjedene vurderes ut fra hvilke data som samles inn og hvordan de kan nyttes.

Det er kombinasjonen av søkefunksjonen og stadig mer data på internettet som gitt en utvidet betydning av klient/tjener. Analyseselskapet IDC kaller det for den tredje bølgen. Skal man tro deres toppanalytiker Frank Gens vil alt i 2015 handle om den tredje bølgen.

Konsekvensen er at tjenestetilbudet til mange av virksomhetene utfordres. Spørsmålet om behovet for fastlegen er allerede stilt. Er medisinsk informasjon på nettet et alternativ? Fremtidsforskere og visjonære vurderer ulike scenarier for hva som vil skje.

Kodak oppfant digital foto, men ville heller jobbe med analog teknologi. Det medførte en katastrofe. Itunes burde vært oppfunnet av musikkindustrien, den elektroniske sigaretten av tobakksindustrien. Utrykket: vi har alltid gjort det på denne måten, er første spiker i likkisten til et hvert innsatsområde.

På DNDs Rosing-konferanse skisserte Jonathan MacDonald utfordringene til en rekke industrisegmenter. Med sin bakgrunn i musikkindustrien har MacDonald sett hvordan internettet har snudd opp ned på detaljhandel, finans, media, musikk og produksjon for å nevne noen områder.

Intels fremtidsforsker Brian David Johnson understreker at virksomhetene må ha en visjon. Vi påvirkes av det tekniske, det sosiale og det økonomiske. På det tekniske området blir prosessorteknologien mer og mer avansert hvilket medfører at vi kan utføre oppgaver som tidligere var utenkelige.

Det er i den forbindelse at innsamling av data får stadig større betydning. At alt består av signaler som blir til 0 og 1 har liten betydning før de berører oss. Alle vil ikke like at bilen rapporterer hva du har gjort, hvor du er.

Vi har alltid gjort det på denne måten, er første spiker i likkisten.

Vi lever om ikke lenge nærmest inne i datamaskinen hvor alt vi omgir oss med, rapporterer vår minste bevegelse. Det skaper frykt. Vi må håndtere frykten.

Målet er å hjelpe den enkelte, hjelpe virksomheten. Derfor må vi skissere forskjellige fremtidsscenarier. Science Fiction er et stikkord, fordi det handler om mennesker. Hensikten er å forandre scenariene til noe bedre. Derfor gjelder det å ha en mening.

Det blir viktig med uenighet, for det kan endre utfallet, for vi ønsker et fremgangsrikt, hyggelig, sikkert og trivelig arbeidsmiljø.

Det må tas beslutninger. Det må feiles. Det må læres. Det må korrigeres raskt. Det må investeres.

Business Process Reenginering het det for 20 år siden. Business Process Management het det for ti år siden. Det er mer relevant enn noen sinne når datagrunnlaget endrer forutsetningene, når de mobile hjelpemidlene forbedrer samhandlingen med kundene.

På nye Østfold Sykehus har de innsett viktigheten. Der har fagfolkene modellert forskjellige pasientforløp for å effektivisere behandlingen og forbedre arbeidsforholdene.

En datastorm, bare fordi virksomheten har plassert sensorer på en rekke punkter, vil heller føre til forvirring enn forklaring av hva som skjer. Vi ønsker at det skal føre til en forandring til det bedre.

Denne datastormen som kommer fra sanntids instrumentering, har fått motebetegnelsen IOT, Internet of Things, fordi internettet skal være en bærer av dataene fra sensorene. Utfordringen er at når det blir mange sensorer blir det mye data avhengig av hvor hyppig dataene samles inn.

Datastormene kan bli så store at det vil sinke nettet, at det vil overbelaste mottaksapparatet. Det gjelder derfor å foreta bearbeiding av datagrunnlaget nærmest mulig kilden. Cisco betegner det tåke, Fog Computing. Kraftige prosessorer og avansert programvare vil omformene signalene til tolkbare data.

Grunnen til forbehandlingen er behovet for fjerne unødvendige signaler og tilpasse datagrunnlaget til internettets protokoll IP. Signaler fra instrumenter som snakker Z-Wave eller Zigbee forstås ikke av nettet, kan ikke tolkes av datasentraler.

Skal man tro Jonathan Macdonald kreves det C, C++, Python, moral og etikk for å skape neste generasjons verdikjeder. Lær Kidsa å kode.