FORANDRING: I byråkratiet rundt styrer blir det ofte vanskelig med fornying. Transformering komer oftest som fusjoner, fisjoner og oppkjøp, ikke innad i styrene. ILLUSTRASJON: iStock
FORANDRING: I byråkratiet rundt styrer blir det ofte vanskelig med fornying. Transformering komer oftest som fusjoner, fisjoner og oppkjøp, ikke innad i styrene. ILLUSTRASJON: iStock

Styrer på overtid

AHLERTS HJØRNE: De fleste styrer består av bekjentes bekjente. Mange er styregrossister. Tidligere var det bare menn. Nå er det også kvinner. Men har de omstillingsevne?

Publisert Sist oppdatert

Det starter i det små. Styret består av noen få, venner og familie. Etter hvert som bedriften vokser skiftes styremedlemmene ut. Det kommer inn annen kompetanse enn den som var opphavet til virksomheten.

Spørsmålet er hva slags kompetanse bedriften trenger. Mange styrer har vært sandpåstrøere til hva gründer eller ledelsen vil. Det kan ikke vare. Har en bedrift en idé om å bli noe annet enn en døgnflue, må ledelse og styre profesjonaliseres.

Det er ingen tvil. Bedriften må forstå markedet den er i. Det er blitt vanskeligere siden internettet ble den viktigste funksjonen for å nå hele verden. Det er 25 år siden i år at internettet, ble en informasjonskanal, ikke bare en transportkanal av epost.

For det er få som virkelig forstår hva som foregår i markedet. I korte perioder har bedriften oversikt, men markedet og konkurrentene skifter hele tiden. Typisk er det at kunder ikke lenger er trofaste. Typisk er det at eldre ansatte helst vil ha stabile arbeidsbetingelser. Typisk er det at unge nyutdannede forstår lite av den bedriftskulturen de kommer inn i. Typisk er det at styrer ikke forstår når det skjer store omkalfatringer.

Internettbølgen var hett i fem år. Så gikk det veldig galt. Hva bidro styrene med i de fem årene? Hva gjorde styret da det forsto at internettet ikke var bedriftens frelse?

Det gjelder ikke oss, er det så lett å si. Vi forstår marked og konkurransesituasjonen. Men kan noen være sikre på det? Styret i Kodak trodde de forsto markedet og konkurransesituasjonen. Kjemi var fortsatt fremtiden.

Kodak fant opp det digitale fotografiapparatet sammen med Nikon, men det var bare for å forstå. Men forståelsen var fullstendig mangelfull. Det er den også i mange styrer. Elisabeth Grieg hevder at et styre må bestå av de aller beste hvor mangfold av forskjellige typer mennesker er svaret.

Hva er mangfold? Er det forskjellig alder på styremedlemmene. Er det forskjellig utdannelsesbakgrunn. Er det markering på ulike nivåer? At det er begge kjønn er nå blitt normalen, men hvilke kriterier som skal legges til grunn, er usikkert.

Styrer skal se virksomheten i et større perspektiv. I markedet skjer det dramatiske omveltninger. Transformasjon er stikkordet. Spørsmålet er om transformasjon er et stikkord også i styret.

I store selskaper velges styremedlemmene av en valgkomité nedsatt av bedriftsforsamlingen. Innenfor dette byråkratiet er det vanskelig med fornying. Det blir lett fraksjoner, steile fronter og politikk. Transformering synes å bli til fusjoner, fisjoner og oppkjøp.

Interessekonfliktene kan lett komme til syne. Da gjelder det å ha riktig kompetanse. De fleste styrer søker å ha eller tilknytte seg tung juridisk og finansiell kompetanse, men det er utilstrekkelig. Kodak hadde det. Det hjalp lite.

Da er det mangfold skal bidra. Spørsmålet er om mangfoldet bidrar til dagens utfordringer.  Kodak hadde trengt digital kompetanse i styret. De hadde den ikke. De fleste styrer i Norge vet hva et regneark er, men mangler digital kompetanse. De forstår ikke hvorfor det skal digitaliseres.

Heller ikke ledelsen forstår alltid hvorfor det skal digitaliseres. De har aldri fått noen opplæring i it. De færreste styremedlemmer har fått noen opplæring i it. It skal være en muliggjører for nye muligheter hvor risiko og sikkerhet må vurderes.

For styret må forstå når et produkt eller en tjenestes levetid er forbi. Når alle kundene ber om mer og bedre, og produktet selger bedre enn noen gang, er det fare på ferde. Da er det sikkert en konkurrent som har et nytt, men dårligere alternativ med et helt annet kostnadsnivå. Dårligere gjelder bare en periode.

Dårligere blir alltid bedre. Typisk er Finn. Schibstedt tjente gode penger på rubrikk i Aftenposten, men valgte likevel å satse digitalt. Rubrikk døde, Finn blomstret.

Transformasjon og digitalisering. Finn er et eksempel på hva som er i ferd med å skje innen en rekke områder. Digitalisering har snudd opp ned på finansmeglerbransjen. Digitalisering vil fullstendig snu opp ned på advokatfirmaer, bank, forsikring, helse, kommuner, stat og en rekke industrisegmenter.

Digital produksjon er nytt. Forstår et styre for en produksjonsbedrift hva det er og hvorfor. Digital kompetanse må bli et sentralt styrekrav. Alternativet er ikke lystelig. Dagens bedrifter lever kortere og kortere.

Ahlert Hysing er fagredaktør i Computerworld.