DEBATT:

ROLLEMODELLER: God ledelse er oppskriften for å motivere og inspirere ansatte til å omfavne skytransformasjonen, skriver Leonard Øvregård i Devoteam. (Foto: Istock)

Lederne må gå foran om du skal lykkes med digital transformasjon

Og det må investeres rikelig i kompetanseheving og opplæring.

Publisert

Sky handler om konkurransekraft og fleksibilitet. For å skape en god digital transformasjon er disse fem nøkkelpunktene viktigst:

  • Det må skapes en endringskultur
  • Du behøver engasjement. Ansatte må involveres
  • Tillit må bygges gjennom god kommunikasjon
  • Ledelsen må gå i front for endringen
  • Det må investeres rikelig i opplæring og kompetanseutvikling

Suksessformelen for endring er 30 prosent teknologi og 70 prosent mennesker. Det bør ligge til grunn for investeringene.

Mål som samler og begeistrer

For å skape verdier må du først se på endringene som må gjøres i organisasjonen. Reisen starter med å forberede organisasjonen, der du først må skape engasjement for prosjektet som skal iverksettes og belyse mulighetene dette vil gi. For å få til en endring i kulturen må ansatte være åpne for nye ideer, evne å lære av sine feil og forstå at de hele tiden må lære seg noe nytt.

Ledere må derfor anerkjenne viktigheten av endringsledelse og skape en kultur der innovasjon og utprøving verdsettes og belønnes. I den sammenhengen er det viktig å sette mål som er lett å forstå, som aksepteres i organisasjonen og som er oppnåelige og motiverende. Siden endringen ofte rammer it-avdelingen først og hardest, er det særlig viktig for CIO å sikre at det brukes god tid på å definere «hvordan vi gjør det hos oss».

Fremme engasjement og involvering

Ved å involvere ansatte i beslutningsprosesser og gi dem eierskap i transformasjonen, øker sjansene for suksess.

Ved å involvere ansatte i beslutningsprosesser og gi dem eierskap i transformasjonen, øker sjansene for suksess. En undersøkelse gjennomført av NHH i 2017 viste at sannsynligheten for å lykkes med endringer øker med 50 prosent når de ansatte er involvert. Derfor må mål settes i fellesskap. Å la de ansatte være med på å bestemme de store milepælene, bidrar til å skape tillitt. Åpenhet om beslutningsprosesser, ressursallokering og konsekvenser skaper engasjement. Det er også viktig å etablere kanaler for tilbakemelding og dialog. Husk at konstruktiv motstand gir viktig innsikt.

God ledelse er oppskriften for å motivere og inspirere ansatte til å omfavne skytransformasjonen. Ledere må fungere som rollemodeller, være villige til å tilegne seg nye ferdigheter og aktivt støtte og oppmuntre sine team. Sjefene bør også være tilgjengelige for å svare på spørsmål, adressere bekymringer og gi støtte til ansatte gjennom hele prosessen.

Du må sette av midler til opplæring

Leonard Øvregård, administretrende direktør, Devoteam

Det må settes av tid, penger og ressurser til opplæring og kompetanseutvikling. Det bør også utnevnes ressurser og eksperter som kan veilede og støtte ansatte gjennom transformasjonen. Økt kunnskap blant ledere og ansatte gjør det lettere å identifisere nye gevinster og muligheter i skyen. Verktøyene som brukes i kompetansehevingsarbeidet bør tilpasses de ansattes forutsetninger og virksomhetens kultur. Her er det viktig å tenke kreativt for å sikre god oppslutning rundt tiltakene. Selv om dette er ressurskrevende aktiviteter, er det investeringer gir god avkastning på lang sikt. Dere kommer til å bruke store summer på den digitale transformasjonen. Det siste du bør spare på er menneskene.