NESTE FASE: For å komme oss videre til neste fase av digitaliseringen må vi våge å eksperimentere, gjerne i det små, og vi må utfordre det bestående, skriver Cathrine Klouman. (Illustrasjon: Istock)
NESTE FASE: For å komme oss videre til neste fase av digitaliseringen må vi våge å eksperimentere, gjerne i det små, og vi må utfordre det bestående, skriver Cathrine Klouman. (Illustrasjon: Istock)

Digitalisering 2.0

Nå haster det å ta inn over seg at internett er kommet for å bli, at sosiale medier er i allment bruk i den norske befolkningen, og at digitalisering ikke er et fremmedord.

Publisert Sist oppdatert

De som ikke har tatt den massive mengden av fakta inn over seg i forhold til endring i brukeratferd og behov, bør snarest få øynene opp. Digital-begrepet kan ha vært med på å skape en avstand til hva vi egentlig snakker om, men denne eventuelle hindringen bør nå raskt passeres. Vi har rett og slett ikke tid til å debattere om vi tror på digitalisering eller ikke. Vi må konsentrere oss om hvordan og når.

Med globale briller på – og i helikopterperspektiv – kan man vel konstatere at første fase av digitaliseringen er over. Digitalisering 1.0 er et tilbakelagt stadium med suksesser og fiaskoer verden over. Mange har deltatt og lært, mens andre har stått på sidelinjen. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvem som blir morgendagens vinnere. Spørsmålet er om vi i Norge kan slå oss på brystet, eller om vi fortsatt strever med realisere 1.0-fasen.

Sosiale medier er også over sin første livsfase, i følge digital-analytiker Brian Solis, Alimeter Group. Hans spådom for vår nære fremtid er at sosiale medier vil bli en integrert del av bedriftens verdikjeder og forretningstjenester. Sosiale medier vil bli en "hub" for å forme kundeopplevelser; her dannes det ultimate "moment of truth". Kundene påvirker hverandre i stadig større grad, og den tradisjonelle markedsføringen taper terreng når det gjelder påvirkning. Bedriftens informasjons- og kunnskapsmakt svekkes. Forbrukerne deler erfaringer og informasjon, danner nettverk og er i stadig større grad selvhjulpne. Vi er alle blitt "multi-taskere og multi-screenere". Dette er det viktig å ta inn over seg for norske bedrifter og den offentlige sektor. Langt fra alle er godt etablert med flerkanaldistribusjon, integrert med sosiale medier og velfungerede digitale tjenester som bidrar merkbart til verdiskaping.

For å komme oss videre til neste fase av digitaliseringen, må vi våge å eksperimentere, gjerne i det små, og vi må utfordre det bestående. Vi må utfordre eksisterende forretningsmodeller,  arbeidsprosesser og organisasjonsstrukturer. Det som dessverre kan motvirke det å eksperimentere og ta sjanser er at vi vanligvis ikke blir oppmuntret til det. Mange ledere opplever til dels stor fallhøyde og risiko både personlig og for organisasjonen. Direkte effekter av digitale satsninger lar seg ikke alltid kvantifisere på bunnlinjen, i hvert fall ikke umiddelbart. Ofte tar det noe tid å hente ut gevinstene, i form av økte inntekter eller reduserte kostnader.

Ledelse i en digital og omskiftelig tid er særdeles krevende. Det fordrer mer mot og kløkt en noen gang. Det er langt fra alt vi vet og kan, og det er få forunt å spå langt frem. Det må gasses og bremses samtidig. Det er ikke tvil om at Digitalisering 1.0 er muliggjort av teknologi. Slik vil det også være med 2.0-fasen. Teknologiene har modnet seg og er mer tilgjengelige for de fleste til en lavere risiko og pris. Det at teknologi spiller en så avgjørende rolle i forretningsutvikling og prosesseffektivisering i de fleste organisasjoner må tas mer på alvor.

Digitalt lederskap er et begrep som kan diskuteres. Jeg tror lederskap er mer generisk enn som så, men ledere må tilegne seg erfaring og kompetanse om det digitale landskapet. Det bør være et viktig kriterium i fremtidige rekrutteringer.

I Dataforeningen setter vi Digitalisering 2.0 og  ledelsesutfordringer på agendaen under årets Rosing-konferanse den 25. november, og vi ønsker oss mye engasjement og gode diskusjoner med flest mulig tilstede. Velkommen skal dere være!

Cathrine Klouman er styreleder i DND.