(Illustrasjonsfoto: Sergey Klimkin/Pixabay)
(Illustrasjonsfoto: Sergey Klimkin/Pixabay)

«Vipps» så kan omdømmet snuble

KRONIKK: Teknologi brukes til å løse nesten enhver utfordring her i verden. Sett all fokus det tar når et selskap blir avslørt med korrupsjons eller skattesaker, må teknologien også få en plass i norske virksomheters omdømmearbeid, og ikke bare i form av nye markedsrettede innovasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Hvor mange lignende saker som Yara, kværner, Telenor, Norconsult og nå DNB har opplevd tåler en virksomhet? Sakene legger tungt beslag på organisasjonens tid og negativ publisitet huskes best. Manglende prioritering av teknologi for å ha oversikt over kritisk informasjon skader allerede norske virksomheter for betydelige summer.

Styreleder Gunn Wærstad og konsernsjef Sigve Brekke la for et par uker siden frem en plan for om mulig å avverge korrupsjonssaker som i Telenor-eide Vimpelcom. Listen var både lang og innholdsrik, men med fullstendig fraværet av ethvert tiltak for å ta i bruk teknologi for å holde oversikt over egen kritisk informasjon. Å snakke sammen er selvfølgelig viktig, men når hukommelse og oversikt svikter bør teknologien bidra.

Teknologien brukt for slike løsninger finnes allerede i dag i mange former - flere av de som ferdig software klar til installasjon. De tydeligste er søkeløsninger som kan søke igjennom titalls millioner informasjonselementer på tvers av mange forskjellige kilder på under ett sekund. Sikkerheten blir også ivaretatt ved å adoptere det respektive systemet sin sikkerhet.

Etterforskningene og undersøkelser i samtlige saker har mange likhetstrekk. Mailer som ikke er sett. Transaksjoner som ikke er kjent til og referater og dokumenter som ikke er lest. Løsninger som nevnt ovenfor kan overvåke innholdet i email. Følge med på interne transaksjoner på tvers av flere løsninger. «Følge med» på dokumenter som skrives og sendes, og legge igjen kvitteringer på hvem som skrev hva, og sendte til hvem. Rollebasert overvåkning i bestemte systemer, og sikring av konfidensiell informasjon.

En sammenstilling av bruddstykker av informasjon er også mulig. En søkeløsning kan finne delelementer i flere kilder og sette dette sammen til en helhet. Begrensningene ligger i utgangspunktet bare på hvilket nivå virksomheten vil tillate en slik «overvåkning»

Det svekker omdømmet å ikke vite. På samme måte som selskaper som Telenor jobber med preventive interne rutiner, må virksomheter prioritere teknologien som kan holde oversikten over virksomhetens «oppførsel».

Lasse Ruud, IntelliSearch