LÆRDOM: I fremtiden vil vi bli enda bedre på kvalitetssikring og kildehenvisninger, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock
LÆRDOM: I fremtiden vil vi bli enda bedre på kvalitetssikring og kildehenvisninger, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Kildebruk i kronikk om samhandlingsprosjekter

DEBATT: Å karakterisere oss som et selskap som bedriver «kildejuks og fanteri» synes vi er litt vel strengt, skriver Kristin Blix-Elton i Sopra Steria.

Publisert Sist oppdatert

I et leserinnlegg i Computerworlds papirutgave sist fredag, reagerer Lene Pettersen fra Senter for tverrfaglig medieforskning, på kildebruken i en kronikk vi skrev i samme publikasjon 27. mars. Kronikken, som omhandlet gevinstrealisering i samhandlingsprosjekter, ble senere publisert på Sopra Sterias egen blogg, Sterkblanding.no.  

Etter å ha gjennomgått den opprinnelige kronikken i lys av Pettersens innvendinger, er vi enige i at kildearbeidet i punktlisten ikke var nøye nok, og at hennes innvendinger ikke ble håndtert tilstrekkelig korrekt. Da vi ble gjort kjent med kritikken fra Pettersen, samarbeidet vi med Computerworld for å rette opp feilen. Dette endte til slutt med at vi fjernet avsnittet som hun henviste til for å unngå feilsitering.

Rådene som ble gitt i kronikken bygger på en rekke faktorer, blant annet våre egne erfaringer fra implementering av store og komplekse samhandlingsprosjekter i offentlig og privat sektor over mange år. Å karakterisere oss som et selskap som bedriver «kildejuks og fanteri» synes vi er litt vel strengt.

Likevel forstår vi at Pettersen reagerer, og vi ønsker å be om unnskyldning for måten hun ble møtt på. Vi har ikke hatt noen bevisst intensjon om feilsitering, men i stedet for å fjerne avsnittet burde vi ha kreditert hennes doktoravhandling som kilde. Vi har vært i kontakt med Pettersen og beklaget direkte til henne.

Kunnskapsformidling er basert på tillit. Vi har valgt å svare på leserinnlegget fordi vi som kunnskapsformidlere er svært opptatt av å være etterrettelige, og at vi er en kilde til informasjon man kan stole på.

Vi tar lærdom av saken, og i fremtiden vil vi bli enda bedre på kvalitetssikring og kildehenvisninger.

Kristin Blix-Elton er markeds og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria.