SYNLIGGJØRE: Det snakkes stadig om at vi trenger flere kvinner i teknologibransjen. Hvorfor er dette viktig? Og hva kan vi gjøre for å inspirere flere kvinner til å velge teknologi? Engineer Product Expertise, Rameen Khan, fra Sopra Steria oppfordrer tech-kvinner til å gå sammen om å inspirere og motivere fremtidens kvinnelige teknologer. (Foto: Sopra Steria)

Hvordan kan vi inspirere flere kvinner til å velge teknologi?

KOMMENTAR: Kvinner – kom på banen, skriver Rameen Khan.

Publisert Sist oppdatert

Engang ble jeg spurt av en mann om jeg tok ingeniørutdanning fordi foreldrene mine ønsket det. Visste han ikke at kvinner også kan være interessert i utvikling og teknologi? Jeg ble hverken sur, trist eller lei meg, men skjønte at jeg hadde en jobb å gjøre med å synliggjøre kvinners rolle i teknologi.

Kvinner gir bedre løsninger

Kvinner skal ikke ansettes for å «pynte» til en bedrift, eller bare fordi menn utgjør mesteparten av it-bransjens teknologer. Det er så mye mer enn det. En økt kvinneandel i it-bransjen vil faktisk gi bedre resultater og bedre løsninger. Kvinner og menn har nemlig ofte ulike perspektiver, og dermed utfyller hverandre. Ulikhet muliggjør bedre problemløsning, som øker ytelsen på forretningsnivå da begge parter bringer unike ideer til bordet. Dersom en løsning kun er utviklet av menn, er sjansen stor for at den også fungerer bedre for menn. De beste løsningene skapes derfor når de som utvikler løsningene speiler brukerne.

Kvinner må derfor komme på banen, og være med på å utvikle samfunnet. Slik kan vi skape løsninger som er gode og trygge for hele befolkningen:

  • Synlighet, inspirasjon og representasjon.
  • Anerkjenn og synliggjør dine kvinnelige kollegaer og medarbeidere.
  • Anerkjenn og synliggjør dine kvinnelige ledere i teknologibransjen.
  • Oda-nettverket, TENK, «Women in technology» og «Jenter i teknologi», er eksempler på organisasjoner som fremmer jenter i teknologibransjen. De er synlige og inspirerer fremtidige teknologer.
  • Sett utfordringene knyttet til kvinneandelen i it-bransjen på dagsorden. Kvinnedagen 8. mars er en god mulighet til å løfte problemstillingen.
  • Tilstreb kjønnsbalanse i alle styrer i teknologivirksomheter.
  • Motiver kvinnelige realfagsstudenter til å velge teknologi.

Min reise inn i teknologiverden kom ikke av seg selv. Jeg ble inspirert av andre synlige kvinner og ledere i teknologibransjen. Derfor har jeg et ønske om å selv synliggjøre dyktige teknologikvinner rundt meg, og samtidig være synlig selv. Slik kan vi sammen inspirere og motivere fremtidens kvinnelige teknologer. Kvinnene må på banen for å vise frem vårt arbeid og vår rolle i teknologiverden!

 

Rameen Khan, Engineer, Product Expertise, Sopra Steria