DEN GANG DA: Konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet og administrerende direktør i Infor Norge, Einar Broch i forbindelse med signering av kontrakt i 2014. Nå ønsker Felleskjøpet kontrakten hevet, og krever erstatning. (Pressefoto)

Felleskjøpet Agri saksøker Infor

Hever kontrakt verdt 120 millioner kroner etter forsinkelser og leveringsproblemer.

Felleskjøpet Agri inngikk kontrakt med Infor i 2014 etter å ha brukt nærmere halvannet år på å finne leverandør for nye it-systemer. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med SAP, IFS og Microsoft, og ble omtalt som en av de viktigste avtalene Infor Norge har signert på ti år.

Under avtalen skal Infor levere løsninger for hele kjernevirksomheten, inkludert kassesystemer for Felleskjøpets mange butikker, samt løsninger for netthandel, maskinsalg, logistikk og finans.

Krever erstatning

Den nye løsningen skulle erstatte det gamle systemet, og avtalen hadde en verdi på 120 millioner kroner, melder Nationen. Men det skal ha vært store forsinkelser i prosjektet, og vanskeligheter med å å leveranser til avtalt tid. Blant annet skulle nytt system til bruk i butikk, maskinsalg og verksted vært på plass før sommeren.

Nå har Felleskjøpet sagt opp kontrakten, og krever tilbakebetaling fra Infor samt tap og utgifter for arbeidet med å finne ny it-leverandør.

- Vi har ikke betalt hele beløpet, vi har betalt for det vi har fått hittil, og de pengene krever vi tilbake. I tillegg krever vi dekket våre egne interne kostnader i forbindelse med prosjektet, og merkostnader ved bytte av leverandør, sier kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet Agri til Nationen.

Ba om pause

Konflikten mellom kunde og leverandør skal ha startet i november i fjor, da Infor ba om pause i prosjektet. Over nyttår kom leverandøren med forslag til endringer i kontrakten som Felleskjøpet ikke var begeistret for, blant annet utvidet tid på levering, noe som ville økt prisen. Kontrakten som ble inngått er på sin side fastpris, og det er ikke Felleskjøpet spesielt ivrige på å endre.

- Vi har hele tiden formidla våre behov, og Infor har hatt denne informasjonen da vi inngikk en avtale. Så kommer de i ettertid og ønsker å endre på forutsetningene for avtalen. Det er ikke aktuelt for oss, sier it-sjef Christen Rehn i Felleskjøpet til Nationen.

Infors kommunikasjonsansvarlig for Europa, Richard Moore, svarer noe vagt på forespørsel fra Nationen, og sier at selskapet støtter arbeidet gjort av kollegene. De håper at det skal være mulig å komme frem til en løsning.

- Vi har sterk tro på at alle utfordringer kan bli løst gjennom rasjonell dialog og villighet til å finne løsninger i fellesskap, sier Moore til Nationen.

Felleskjøpet påpeker at leverandør-utfordringene ikke vil få noen konsekvenser for kundene, da systemet som skulle vært erstattet fortsatt fungerer og er i bruk.