EVALUERINGSRAPPORT: Trenger vi tiltak for å rekruttere jenter til teknologifag? Ja, mener prosjektleder Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking som står bak rapporten Evaluering av Jenter og teknologi. (Foto: Vestlandsforskning)
EVALUERINGSRAPPORT: Trenger vi tiltak for å rekruttere jenter til teknologifag? Ja, mener prosjektleder Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking som står bak rapporten Evaluering av Jenter og teknologi. (Foto: Vestlandsforskning)

Mener det er behov for tiltak for å rekruttere jenter til teknologifag

Forskere fra Vestlandsforskning mener at oppmuntring må til for å få jenter til å velge teknologi- og realfagsutdanninger.

Publisert Sist oppdatert

Forskergruppen kjønn, mangfold og teknologi ved Vestlandsforsking har på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført en evaluering av den flerårige NHO-organiserte satsingen Jenter og teknologi, som har som mål å få flere jenter til å velge teknologi- og realfagsutdanninger. Oppdraget bestod i å finne ut om satsingen har lykkes med å få flere jenter til å velge realfag og teknologifag. 

Evalueringen viser at mange av aktivitetene i regi av Jenter og teknologi treffer jentene godt når de synliggjør at kvinner både kan og vil jobbe med teknologi.

Trenger rollemodeller

Prosjektleder Hilde G. Corneliussen og hennes kolleger gjennomførte intervjuer med jenter, foreldre, lærere, arrangører og bidragsytere til Jenter og teknologi for å kartlegge hvordan de ulike målgruppene har erfart tiltaket.

I tillegg har nesten 700 jenter fra videregående skole og høyere utdanning svart på en nettbasert spørreundersøkelse om hvilke faktorer som motiverer jenter til å velge teknologifag. 

– Det er viktig for jenter å ha kvinnelige rollemodeller å assosiere seg med fordi veien til teknologifag er mindre synlig for jenter enn for gutter, sier Corneliussen.

Det er færre jenter enn gutter som velger teknologifag, og det reflekterer blant annet en tendens til at jenter i mindre grad enn gutter blir oppmuntret til å velge teknologifag.

– Tiltaket bidrar til å etablere en kobling mellom jenter og teknologi, og dermed også til å gjøre veien til teknologi mer synlig og relevant for jentene, forklarer Corneliussen.

Tiltak og oppmuntring

Ifølge Vestlandsforskning har forskningvist at jenter trenger støtte og oppmuntring for å gjøre kjønnsutradisjonelle utdanningsvalg, slik teknologi er for mange jenter.

Nesten 60 prosent av jentene som har deltatt i Jenter og teknologi sier at det har påvirket studievalget deres. Forskerne understreker imidlertid behovet for et bredt samarbeid som også inkluderer skole og hjem, for å få flere jenter til å velge teknologifag.