STROUT: Gus Schmedlen fra HP følger med på Hundsund-elevenes arbeid på Strout by HP. Nærmest kamera Xaffie Flora Sarkol, deretter June Evelyn Blegeberg og Lynn Agnes Sarkol. (Foto: Toralv Østvang)
STROUT: Gus Schmedlen fra HP følger med på Hundsund-elevenes arbeid på Strout by HP. Nærmest kamera Xaffie Flora Sarkol, deretter June Evelyn Blegeberg og Lynn Agnes Sarkol. (Foto: Toralv Østvang)

- Dagens klasserom er et museum

Med ny teknologi vil HP være med på å skape fremtidens klasserom. Og IBM vil være med på gi de unge et grunnlag for å bli smartere, sterkere - og snillere.

To av de største aktørene i verdens it-bransje fikk sjansen til å presentere sine vyer for utdanning og teknologi på Edtech-konferansen på Tøyen i Oslo onsdag 19. oktober.

HP presenterte sitt store globale skoleprosjekt «Reinvent The Classroom» (se video lenger nede i artikkelen), mens IBM ikke uventet satte fokus på IBM Watson for Utdanning og Watson for Undervisere.

Ikke lettvinte løsninger

I stedet for å velge en lettvint løsning og bare konkurrere på pris i salget av datautstyr til utdanningsmarkedet, har HP valgt å satse seriøst på dette markedet, med et ønske om å være med å skape verdier – og uten å ha noen garanti for at det ville gi noe bidrag på bunnlinjen.

Dette fortalte HPs globalt ansvarlige for selskapets utdanningssatsing, Gus Schmedlen, til forsamlingen på rundt 200 lærere og andre involverte i læringsteknologi.

Men det har vist seg å være en riktig strategi. Ifølge amerikaneren på kort norgesbesøk har satsingen gått bedre enn mange i HP trodde på forhånd.

– For tre og et halv år siden startet vi et nytt team som jobber med utdanning. På tiden som er gått siden da har vi økt vår markedsandel i utdanningsmarkedet fra 12,5 til over 20 prosent, sa Schmedlen.

HPs utdanningsstrateg fremholdt at HP ønsker å gjøre mer i utdanningsvesenet enn bare å lære de unge et programmeringsspråk.

– Vi vil skape kritisk tenkning, samarbeid og innovasjon, sa Schmedlen.

HP har nå startet et globalt prosjekt kalt «Reinvent The Classrom». Hundsund ungdomsskole i Bærum er den eneste fra vårt land som er med i prosjektet foreløpig.

LES OGSÅ: På tide å gjenoppfinne klasserommet 

I sin åpningstale på Edtech-konferansen beskrev Schmedlen dagens klasserom som et museum, konstruert for forelesninger, ikke samarbeid. Skandinavia var riktignok på god vei mot HPs ideal for det Schmedlen kalte «blended learning», i klasserom bygd for samarbeid og hvor man gjerne blander for eksempel matematikk og andre fag i bolker som varer mye lengre enn en tradisjonell skoletime. De digitale hjelpemidlene vil stå sentralt.

Etter åpningstalen på Edtech reiste Schmedlen og HP-kolleger til Bærum for den formelle åpningen av Reinvent The Classroom-prosjektet i Norge.

Her kan du se en videosnutt fra sammenkomsten på Hundsund ungdomsskole.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/188045882" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

IBMs Watson

Nina Wilhelmsen, direktør for IBMs programvareavdeling, hadde på Edtech-konferansen et 40-årsperspektiv på sitt budskap.

HELTER: Nina Wilhelmsen sier at IBM vil hjelpe lærerne å bli heltene i skolen. (Foto: Toralv Østvang)
HELTER: Nina Wilhelmsen sier at IBM vil hjelpe lærerne å bli heltene i skolen. (Foto: Toralv Østvang)

– Barna våre er den viktigste ressursen for Norge de neste 40 årene, sa Wilhelmsen. Hun fremholdt at helse og utdanning representerer vår generasjons månelandinger, og sa at IBM, med erfaring i skolesatsing helt fra 1950-tallet, vil være med på å hjelpe lærerne til å bli heltene i skolen.

IBMs rolle vil blant annet være å bidra til at de enorme datamengdene som skapes av havet av nye digitale virkemidler i skolen, blir lagret trygt og under et forsvarlig personvern, men at man samtidig får dra nytte av dem til å skape ny innsikt.

IBMs visjon inneholder dessuten et punkt om at teknologi i skolen også kan brukes til å utvikle empati. – Sammen skal vi gi de unge et grunnlag for å blir smartere, sterkere – og snillere, sa Nina Wilhelmsen.

Strategidokument

Byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet, var til stede og brukte Edtech-konferansen til å kunngjøre at hun før jul vil fremme et strategidokument for bystyret i Oslo om digitale ferdigheter i skolen.

NY LÆRINGSTEKNOLOGI: Oslo-skolen skal være verksted for ny læringsteknologi, sier byråd Tone Tellevik Dahl. (Foto: Toralv Østvang)
NY LÆRINGSTEKNOLOGI: Oslo-skolen skal være verksted for ny læringsteknologi, sier byråd Tone Tellevik Dahl. (Foto: Toralv Østvang)

– Oslo-skolen skal være et verksted for utvikling av ny læringsteknologi, sa byråden og høstet applaus for utspillet.

– Næringslivet viktig

I en samtale med Computerworld fremholdt HPs Gus Schmedlen, med lang fartstid hos IBM og Lenovo før han meldte overgang til HP, at HP finner det naturlig at utdanningsvesenet samarbeider med næringslivet om bruk av mer teknologi. Dette har tidvis vært en varm potet i skoledebatten.

– De fleste skoleelever skal senere i livet ut i jobb i næringslivet, og da kan det ikke være noe galt i at de får møte næringslivet også i skolen, sier Schmedlen.

EDTECH PÅ TØYEN: Gus Schmedlen talte i hurtigtogsfart til interesserte i læringsteknologi på Edtech. (Foto: Toralv Østvang)
EDTECH PÅ TØYEN: Gus Schmedlen talte i hurtigtogsfart til interesserte i læringsteknologi på Edtech. (Foto: Toralv Østvang)

På spørsmål om at det er mer motstand mot at dataselskapene får innpass i undervisningen i Norden enn i andre deler av verden, svarer Schmedlen at han har inntrykk av at det heller er tvert imot. Schmedlen reiser verden rundt i sin stilling som globalt ansvarlig for HPs utdanningssatsing og diskuterer jevnlig slike spørsmål.

Dette har også stått sentralt i hans arbeid tidligere. Blant annet har Schmedlen skrevet flere større artikler om blant annet næringslivets nye rolle i utdanningsvesenet globalt.

Noen steder har han registrert en viss skepsis i enkelte lærerorganisasjoner, men på politisk hold er det stort sett aksept for at teknologifirmaer satser på utdanningsmarkedet, ifølge Schmedlen.