VIL AUTOMATISERE: It-direktør Åshild Hanne Larsen i Staoil bruker mye tid på å finne besparelser gjennom digitalisering. Hun mener blant annet at roboter og automatisering både kan redusere kostnader og redusere risiko.  

VIL AUTOMATISERE: It-direktør Åshild Hanne Larsen i Staoil bruker mye tid på å finne besparelser gjennom digitalisering. Hun mener blant annet at roboter og automatisering både kan redusere kostnader og redusere risiko. Foto: Ahlert Hysing

Roller erstattes av teknologi

It-direktøren i Statoil, Åshild Hanne Larsen, sier at digitaliseringsfokuset er høyt i selskapet og at it-avdelingen sammen med ledelsen nå lager et veikart for å sette en klar retning for digitaliseringen i den norske olje- og gassgiganten.

Åshild Hanne Larsen mener at tilstanden i bransjen har ført til at forretningens fokus nå ligger på forenkling, kostnadsreduksjon og effektivisering av eksisterende operasjoner. Og det er digitale teknologier som skal gjøre det mulig å finne nye og mer effektive måter å jobbe på.

- Hvilke muligheter har it-avdelingen i den transformasjonen bransjen er inne i?

- It-funksjonen har definitivt en rolle i forhold til å identifisere og kommunisere mulighetsrommet digitaliseringen gir, både innenfor eksisterende forretning og i forhold til nye forretningsmuligheter og forretningsmodeller, sier it-direktøren.

Hun påpeker at det i de fleste industrier er store endringer i måten å drive forretning på og nye forretningsmuligheter som drives frem av digitalisering.

- For et selskap som Statoil så må vi hele tiden ligge i forkant av og forstå endringene som skjer innenfor energiområdet, for så å omsette dette til muligheter for selskapet. Digitalisering er selvfølgelig et tema som it og forretning må jobbe tett sammen om, men jeg mener it-funksjonen kan skape forretningsverdi gjennom både å støtte og utfordre forretningen på denne reisen, sier Larsen og legger til:

- Det er viktig å se helheten på tvers av selskapet, slik at vi får best mulig effekt av det vi gjør.
 

Jobber med store data

- Er det noen digitaliseringsprosjekter du vil trekke frem?

- Vi jobber med flere konkrete initiativer for å ta ut potensialet og mulighetene som ligger i digitalisering.

Larsen nevner som eksempel et pågående Big Data-prosjekt hvor de går gjennom konkrete brukererfaringer for å demonstrere hvordan datadrevet optimalisering kan forbedre både produksjon, operasjonell effektivitet og kostnadseffektivitet.

- Planen er å gjenbruke praksisene og løsningene vi utvikler på andre felt.

- Hva jobber du mest med akkurat nå?

- Mye av min tid går med til temaet digitalisering. Sammen med forretningen setter vi en klar retning og et veikart for selskapet. Men både jeg som CIO og it som funksjon, fokuserer også på andre viktige strategiske områder. Vi sikrer selskapets informasjon og systemer, videreutvikler vår it-plattform slik at vi kan ta ut verdien av dataene våre. I tillegg er det viktig med en en portefølje av it-verktøy som sikrer produktivitet i organisasjonen.

- Hvordan betrakter du toppledelsens engasjement for digitalisering?

- Digitalisering er definitivt et tema i tiden også hos oss. Jeg opplever stort engasjement og interesse, ikke bare fra toppledelsen og styre, men også fra ledere og fagpersoner på mange nivåer i selskapet. Det gjør at det er spennende og inspirerende å jobbe med dette området. Gjennom vårt initiativ «GoDigital» ønsker vi også å skape et fundament for engasjement fra medarbeiderne våre. Målet er at man skal komme opp med gode ideer som raskt kan tas i bruk for å skape verdi for Statoil.

- Hva med roboter og automatisering, vil de erstatte mennesker i stor grad?

- Automatisering og robotisering kan bidra positivt både med hensyn til kostnadsreduksjoner, kvalitetsheving, driftsregularitet og forbedret sikkerhet. Bransjen må definitivt ta stilling til i hvilken grad den ønsker å benytte seg av de mulighetene denne teknologien gir. Vi tror nok at disse teknologiene vil erstatte enkelte roller og funksjoner som i dag innehas av mennesker, men samtidig vil de skape nye kompetansebehov og gi nye muligheter.

Digitalisering