RAMME: Jan Fredrik Gunvaldsen henviser til rammen på 10 U som huser inntil fem lagringsmoduler, alternativt tolv datamaskiner med 24 prosessorer. Bak ligger nettverksoppkoblingen mod andre rammer og mot omverden.

RAMME: Jan Fredrik Gunvaldsen henviser til rammen på 10 U som huser inntil fem lagringsmoduler, alternativt tolv datamaskiner med 24 prosessorer. Bak ligger nettverksoppkoblingen mod andre rammer og mot omverden.

Komponerer infrastruktur

Modernisering av infrastrukturen tar nye former. For å gjøre det mer fleksibelt blir den programvaredefinert. Deretter er det et spørsmål om å sette sammen og dele opp maskineriet.

It-produsentene må stadig finne på alternative måter å sette sammen infrastruktur. Det er kostnadene som driver utviklingen. Alternativet er de aller billigste datamaskinene skrudd sammen av store skyleverandører hvor kostnadene fordeles på veldig mange.

-- Vi ser at infrastruktur må endre seg for å dekke behovet til applikasjoner, brukere og ting. Dette driver frem behovet for Composable Infrastructure, sier Nils Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco.

-- Kunder sier de må ha tjenester oppe og gå, veldig raskt. Det kan Synergi, vår løsning for Composable Infrastructure levere, sier Jan Fredrik Gundvaldsen, europeisk produktsjef for komponerbar infrastruktur i Hewlett Packard Enterprise.

For it-produsentene er det en veldig utfordring at skyleverandørene nærmest er blitt datamaskinprodusenter. Markedet for de aller minste virksomhetene er i ferd med å bli borte. De velger mer og mer skytjenester. De mellomstore teller på knappene. Hva slags maskineri og it-kompetanse skal det satses på?

Ikke bra nok

De seneste fem årene har it-produsentene tilbudt integrerte systemer for de virksomhetene som ikke lenger ser noe fortrinn i å ha spesialister på datamaskin, lagring og nettverk. Integrerte systemer er bra, bare ikke bra nok.

De integrerte systemene er forhåndsdefinerte med faste rammer for hvor mye bearbeidingskapasitet, lagring og nett, de kan håndtere. De kan dermed lett bli for rigide, for mye av noe, for lite av noe annet. Derfor er byggeklossprinsippet med hyperkonvergerte et mer smidig alternativ.

Men disse alternativene er ikke alltid smidige nok. For all infrastruktur skal være programvaredefinert. Da må maskineriet tilpasses. IBM har derfor kjøpt Softlayer som er et selskap som leverer programvaredefinerte datamaskiner.

Hvordan det virker, vet IBM knapt. Softlayer er fortsatt et selvstendig selskap. Men Softlayer er den fremtidige strategien til store deler av Evrys datamaskintilbud. IBM har overtatt jobben som programvare-maskinvare-leverandør og en rekke av Evrys tekniske fagfolk.

Alternativet er Composable Infrastructure. Både Cisco og Hewlett Packard Enterprise (HPE) har tro på denne tilnærmingen. Forskjellen er at Cisco allerede i 2014 begynte å nevne Composable. Hewlett Packard Enterprise lanserte sin nye løsning Synergy i begynnelsen av desember på sin store it-messe Discover i London.

Logisk oppbrytning

Ciscos alternativ omfatter bare datamaskiner og nettverk. HPEs løsning omfatter også lagring og blir dermed en total løsning. Skal man karakterisere komponerbar infrastruktur handler det om å sette sammen, bryte opp, legge komponentene i et lager og sette dem sammen igjen på en annen måte. Oppbrytningen er ikke fysisk, den er logisk.

-- Det er programvare som styrer hvordan infrastrukturen ser ut. Vi bygger sjablonger som vi vet virker for en tjeneste. En server kan være oppe og gå i løpet av 15 sekunder, påpeker Jan Fredrik Gunvaldsen.

Den viktigste funksjonen i Synergy er derfor Composer som er en datamaskin som definerer hvilke komponenter som utgjør maskineriet for en applikasjon. En slik enhet styrer alle ressursene i den nåværende Synergy.

-- Composable Infrastructure tilbyr nye former for automatisering og effektivisering. Cisco tilbyr dette i dag ved å bruke vårt gjennomprøvde kontrollplan i UCS, administrasjon og api-er, hevder Nils Ove Gamlem.

UCS, Unified Compute System er Ciscos fleksible tilbud på datamaskiner. Api-er, det vil si programvaregrensesnitt blir helt avgjørende for fremtidig suksess.

Hensikten er å komponere infrastrukturen slik at det oppnås den profilen tjenesten krever. Hensikten er at tjenesten får de ressursene den trenger til enhver tid. Trengs tjenesten bare kortvarig, blir bruken av prosessor, minne, nettverk og lagring kortvarig.

Med denne fleksible bruken av komponenter ser Cisco for seg at eksempelvis bare prosessoren i datamaskinen trengs oppgraderes etter et par år, alternativt koblet med minne.

Forutsetningen er en administrasjonsfunksjon. Hos Cisco er det en blanding av programvare og elektronikk, hos HPE er det administrasjonsprogramvaren One View.

Fleksibiliteten hos HPE oppnås ved bruk av programvaregrensesnitt, foreløpig tilpasset Microsoft Azure, Open Stack og Applikasjonscontainerne fra Docker. Det er inspirasjonen fra Amazon som har fått HPE til å lage programvaregrensesnitt som publiseres. Amazons grensesnitt ble sett på som proprietære, men den store bruken har nærmest gjort dem til en standard.

Konstruert på nytt

Rent fysisk har HPE konstruert datamaskineriet helt på nytt, datamaskiner, lagring og nettverk. Grunnlaget for plasseringen av utstyret er en ramme, «Frame» på 10 U, 46,5 centimeter.

I rammen plasseres det lagring, nettverk og datamaskiner. Maskinene står loddrett enten en på 10 U eller to på 5 U. Maksimalt kan det settes maskiner i seks loddrette plasseringer, for maksimalt tolv maskiner, med totalt 24 prosessorer.

Kabinettet er utformet slik at Intels prosessorer med nødvendige kjøleribber får plass, samtidig som minnebrikkene blir stående loddrett på hovedkortet, det vil si vannrett i rammen. Med dagens teknologi er det med 32 GB minnebrikker er det 1,5 TB minne fordelt på de to prosessorene i kabinettet.

Lagring leveres i moduler hvor det går tre i bredden, maksimalt fem i et kabinett. Med HPEs tettpakkete lagringsmodul D3940 med plass til 40 lagringsenheter, blir det over 200 TB i en ramme basert på platelagre, alternativt andre kapasiteter ved bruk av flash-teknologi for lagring.

Alle lagringsmodulene kan samles i ett logisk lagringssystem ved hjelp av programvaren Store Virtual. I tillegg kan det store lagringssystemet 3Par tilkobles eksternt.

På nettverk har også HPE nå innført begrepet «Fabric» som omfatter strukturen på nettverksoppkoblingen med deler for å koble sammen interne enheter, deler for tilkobling til ansatte og ytterligere nettverk mot omverden.

Foreløpig benyttes nettverkstilkobling på 10 Gbit per sekund som gjør at datamaskiner og lagring kan kobles sammen for applikasjonstjenester på tvers av rammer og kabinetter. Fortsatt er Virtual Connect viktig for å virtualisere datamaskinenes tilkobling til nettet.

Nettverksoppkoblingen er foreløpig basert på kobber, men oppkoblingsstrukturen er tilrettelagt for bruk av fiber på inntil 12,8 Tbit per sekund.

Fire rammer inngår i et standard 19 tommes kabinett på 42 U. Totalt fem kabinetter kan leveres i første versjon.

-- Vi vil ta ordrer fra mars med de første leveransene i juni. Minimum leveranse er tre Frames, forklarer Jan Fredrik Gunvaldsen.

Synergi er derfor ikke for små firmaer, men etter hvert veldig spennende for private skyer og mindre skyleverandører som eksempelvis Basefarm, Intility og Telecomputing. Prisnivået er foreløpig ukjent. Håpet er at prisnivået ikke blir for ødeleggende. Da vinner andre mindre fleksible alternativer.