Norge sinke i Norden

MINIMAL: Mobildata-bruken i Norge doblet i fjor, men er minimal i forhold til Finland og Sverige (Illustrasjonsfoto: iStock)

Norge sinke i Norden

Finnene bruker fem ganger så mye mobildata som nordmenn. Svenskene tre ganger så mye. Det til tross for dobling i bruken i Norge i 2014.

Regulatørene av elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske og baltiske landene utarbeider årlig en rapport som viser sentrale utviklingstrekk for elektroniske tjenester. Nå er rapporten for 2014 klar.  

Vekst i alle land

Bruken av mobildata øker betydelig i alle land, samtidig som veksten i antall mobilabonnement er i ferd med å flate ut. For Norges del er bruken av mobildata i 2014, målt i antall Gbyte, omtrent dobbelt så høy som i 2013. Alle land har de siste årene hatt en betydelig utbygging av mobilnett for 4G, og dette er én viktig forklaring på den store økningen i databruken.

Det er likevel stor forskjell mellom landene i omfanget av databruk over mobilnett. I Norge ligger gjennomsnittet på om lag 1 Gbyte per innbygger per måned, og blant landene i denne sammenligningen er det bare i Litauen at mobildatabruken er lavere.  På Island er snittet 1,7 GB, i Danmark 1,8 GB, i Sverige 3 GB og i Finland hele 5 GB.

Hva er årsakene?

Rapporten gir ingen analyse av årsaken til de formidable forskjellene i mobil databruk.  Pris er iallfall ikke eneste årsaken da nok Danmark har de laveste prisene på datapakker mens de også ligger langt etter Finland og Sverige i bruk. Tidspunktet for innføringen og utrullingen av 4G er trolig hovedårsaken. I fjor var utbredelsen av 4G i Norge veldig mye lavere enn i Sverige. En annen kan være at vi har færre abonnement per innbygger i snitt – i Norge 1,3 mot 1,5 i Svcrige og 1,7 i Finland.

Nkom skriver om dette: "Nivåforskjellene mellom landene i utbredelsen av fast bredbånd og mobilt bredbånd viser at noen land er utpregete «mobilland». Dette gjelder Finland, Estland, Litauen og Sverige, der antall mobilabonnement per innbygger er betydelig høyere enn i Norge. Norge og Danmark har derimot større utbredelse av fast bredbånd."

Telecomputing