Vil vurdere nettsky i 2014

Vil vurdere nettsky i 2014

IT-SJEFEN: Ikt-direktør Lars B. Kalfoss i Statens vegvesen vil vurdere nettsky når ny infrastrukturstrategi skal etableres.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Gjennomføring av flere store og krevende prosjekter, samt digitalisering av etatens publikumstjenester.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Gode sluttbrukerløsninger, god brukertilfredshet med ikt og fokus på tilgjengeliggjøring av data for samarbeidsparter og andre eksterne interessenter.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Dette er en trend som vi absolutt må ta innover oss. Vi ser på skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet som viktige faktorer når vi skal vurdere dette konkret i forbindelse med etablering av ny infrastrukturstrategi i 2014.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi har tatt i bruk fri programvare på noen områder hvor dette har vist seg å være det beste alternativet. Dette gjelder blant annet kartløsninger, søkeplattformer, rammeverk i web-applikasjoner og på komponenter i infrastrukturen.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Avventende, da vi har andre viktigere oppgraderingsløp.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å sørge for at ikt-området leverer løsninger som er tilpasset og dekker brukernes behov på en mest mulig optimal måte.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til toppsjefen, det vil si Vegdirektøren.

IT-SJEFEN
Hvem: IKT-Direktør Lars B. Kalfoss
Hvor: Statens vegvesen
Antall ansatte: 6500 ansatte
It-avdeling: 300 personer
It-budsjett: 700 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef