INTELLIGENS I STRØMNETTET: Pilotprosjektet har ambisjoner om å bli et ledende eksempel på bruk av energi og Tingenes internett. (Foto: Agder Energi)

Skal utvikle framtidens intelligente strømnett

Agder Energi deltar i pilotprosjekt med Microsoft og Powel.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidet skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden, ifølge en pressemelding fra Nordic Edge Expo.

Det er Microsofts intelligente nettskyplattform Azure, PowerBI og Azure IoT Hub, som med ekspertise fra Powel skal gi Agder Energi en løsning som vil forbedre integrering av nye energiressurser, inkludert kontroll av enheter i nettet og prediktive prognoser for situasjonsforståelse.

Piloten skal vise hvordan nettselskap kan implementere intelligente skybaserte nettløsninger for å nyttiggjøre seg av en rekke fordeler i forhold til energi og bærekraftighet. Løsningen vil muliggjøre energisparing og enklere integrasjon av fornybar energi til nettmiksen. Samtidig vil den bety økonomisk gevinst for sluttkunden ved at den reduserer dyr topplast i perioder med høy etterspørsel og kapitalinvestering.

– Vi drar nytte av vår sterke domeneekspertise og er integrasjons- og prognosepartner i dette prosjektet hvor vi skal sørge for sømløs integrasjon av Agder Energis SCADA til Azure IoT Hub og levere prognoser for etterspørsel og produksjon av vind- og solenergi i regionen. Vi er glade for å kunne jobbe tett sammen med Agder Energi og Microsoft og sammen jobbe mot radikal innovasjon i energibransjen, sier administrerende direktør i Powel, Bård Benum.

Driftes fra Agder Energi

Piloten skal driftes fra en av Agder Energis transformatorstasjoner som allerede er oppe i 120 prosent av sin kapasitet flere ganger i året. Teknologien vil gjøre det enklere for operatørene å forutsi etterspørsel og ta i bruk distribuerte ressurser. Dette vil resultere i redusert slitasje på transformatorstasjonen og dermed økonomisk gevinst ved at man slipper å oppgradere stasjonen. Partene forventer etter hvert å bygge videre på disse resultatene slik at de kan utføre automatisk balansering av fornybar energi og topplastkontroll i nær sanntid.

– Fornybare energiressurser og fremskritt innen intelligent skyteknologi har ført til en digital omstilling av nettdrift og muligheter til å utforske nye forretningsmodeller. Løsninger som denne fra Agder Energi vil føre til kraftig fremdrift innen utbredt fornybar og distribuert kraftproduksjon. Dette betyr en lys fremtid for energisektoren og for en bærekraftig verden, sier Kevin Dallas, som er visepresident for forretningsutvikling knyttet til Tingenes internett i Microsoft.