MOTSTAND: Ansatte som ikke forstår hva de skal med nye systemer, blir raskt en større utfordring enn teknikken. (Foto: Istock)
MOTSTAND: Ansatte som ikke forstår hva de skal med nye systemer, blir raskt en større utfordring enn teknikken. (Foto: Istock)

Når forandring ikke fryder

LEDER: Ingen har lyst til å endre vaner og rutiner. Men det må vi for å høste verdien av skybaserte forretningssystemer. Derfor må overgangen forankres i utvikling av forretning, ikke innføring av ny it.

Moderne, skybasert programvare, utvikles i et forrykende tempo. Der man tidligere fikk oppdatering av programvaren to ganger i året, skal vi leie oss inn på tjenester som kanskje spytter ut ny funksjonalitet flere ganger om dagen. Nye muligheter introduseres kontinuerlig – hvis man klarer å utnytte dem.

På it-siden er en forutsetning for å henge med, at man kjører standard. Færrest mulig tilpasninger i systemet skaper minimal teknisk gjeld. Tilpasninger må gjøres i organisasjon og hos menneskene. Utfordringen er å få menneskene med seg. Hvor vanskelig kan det være?

Spørsmålet "hvor mange av dere har egentlig lyst til å endres?" ble stilt salen under CIO Forum om fremtidens forretningssystemer på torsdag. Svært få hender gikk i været. Der satt it-sjefer og medarbeiderne som skal drive prosjektene og oppmuntre til endring. De er ikke sultne på endring selv heller.

Det er forsket mye på årsaken. Det sies at vi tar 35.000 valg hver dag. Når tallet virker høyt, er det fordi forsvinnende få av valgene er bevisste. De aller, aller fleste valgene er ubevisste. Vi tar dem i form av rutine og vaner.

Et moderne, skybasert forretningssystem må være en konsekvens av forretningsutvikling. Ikke omvendt.

Derfor krever det ekstra innsats å endre måten vi jobber på. Og ekstra innsats krever en grunnleggende forståelse av hvorfor. Ordtaket om at forandring fryder, handler først og fremst om forandring i omgivelsene - ikke i våre innarbeidede rutiner.

Stadig flere opplever at manglende endringsvillighet, eller -evne i organisasjonen er en langt større utfordring for å lykkes med it-prosjekter, enn teknikken. Det er vanskelig å høste gevinster av ny teknologi, hvis folka fortsetter å jobbe på gamlemåten. Bare med nye systemer.

Mange norske virksomheter sitter i dag på forretningssystemer som er i ferd med å gå ut på dato. Flere av systemene er ikke på siste versjon en gang. Man har hoppet over versjoner på grunn av teknisk gjeld. Snart tvinges disse virksomhetene inn på tjenester i skyen.

Her bør ledelsen kjenne sin besøkelsestid snarest. De må på banen og starte i en helt annen ende enn it-systemet. Et moderne, skybasert forretningssystem må være en konsekvens av forretningsutvikling. Ikke omvendt. Arbeidet må drives av selskapets ledelse, funderes på en strategi, og følges opp med konkrete planer og mål.  

For de ansatte kan det være motiverende å bidra til å utvikle et selskap for å møte framtiden. Kanskje man kan forstå at man må jobbe på andre måter for at arbeidsplassen skal overleve i møte med helt ny konkurranse. 

Det er ikke like fristende å bli med på en endringsreise som følge av et nytt it-system. Da fryder ikke forandring.