MYE ENERGI: Et gjennomsnittlig stort datasenter i USA bruker 34 000 kWt i året, hvor man alene bruker 40 prosent av strømmen til å lagre data.
MYE ENERGI: Et gjennomsnittlig stort datasenter i USA bruker 34 000 kWt i året, hvor man alene bruker 40 prosent av strømmen til å lagre data.

Selskapets og miljøets bunnlinje

KRONIKK: Økt behov for datalagring gir nye, miljømessige utfordringer

Publisert Sist oppdatert

Det påvirker miljøet når virksomheter og organisasjoner i dag skal lagre en stadig økende datamengde. Disse store mengdene er vanskelige å håndtere, og slik har det vært lenge. Forklaringen er enkel: Det krever energi å lagre og håndtere data. Dels trenger man energi til selve driften av systemene, og deretter skal de samme systemene kjøles ned. Et gjennomsnittlig stort datasenter i USA bruker 34 000 kWt i året, hvor man alene bruker 40 prosent av strømmen til å lagre data. Utviklingen går bare én vei: Virksomhetene må lagre større og større datamengder. Det datasenteret som Apple er i gang med i Viborg, og det datasenteret som Facebook eventuelt skal opprette i Odense og som mediene har skrevet mye om, kommer til å bruke den samme mengden strøm som mange hundretusen husstander.

Miljøet blir altså presset enda hardere, og det samme blir virksomhetene på grunn av de økte utgiftene til lagringen. Derfor er det all mulig grunn til å finne nye og effektive løsninger til it-driften, for å dekke behovet om å lagre enda større datamengder.

Allerede i dag finnes det heldigvis flere måter å komme miljøet i møte på. Hvis man er klar over noen av de grunnleggende metodene for å gjøre dette, er det mulig å velge systemer og lagringsløsninger som ikke bare har enestående ytelse og høy pålitelighet, men som også bidrar vesentlig til å minske virksomhetenes trykk på miljøet. Samtidig kan utgiftene til lagring minskes vesentlig på både kort og lang sikt.

 

nn Med smart planlegging av lagerplassen når dataene skal lagres, blir det mulig å lagre data enten i DRAM-minnet, på SSD-disker eller på tradisjonelle harddisker. Dermed kan data som brukes ofte, med fordel ligge i RAM-en, mens data som brukes sjelden, kan ligge på en tradisjonell harddisk. Det minsker energibehovet for å drive selve systemet.

Data består av 0 og 1, og hvis man ikke lagrer nullene, blir det mulig å lagre den samme mengde data på mindre plass. Det finnes ikke mange løsninger som klarer dette i dag, men noe gjør det og hemmeligheten ligger i den programvaren som styrer lagringen. Den vanligste metoden er at systemet «går tilbake» og fjerner nullene når dataene er skrevet til disken, men det tar tid og koster energi. Derfor er den mest effektive løsningen å gjøre det i samme øyeblikk som dataene skrives på disken.

De fleste lagringsløsningene i dag komprimerer data, men ikke alle gjør det på samme måte. Ved å bruke en smart løsning, kan lagringen effektiviseres i veldig stor grad. Når data komprimeres, minsker samtidig behovet for lagringsplass og dermed også behovet for mye energi til drift og kjøling av systemet.

 

nn Virksomhetenes kamp for å effektivisere it-områdene, handler ofte om å holde budsjettet som skal dekke drift og vedlikehold samt de fysiske rammene for virksomhetens datasenter. I tillegg handler det, for mange, heldigvis også om å drive utviklingen mot å bli mer miljøvennlig.

Og ved å fatte gode, velinformerte beslutninger, er det i dag mulig å oppnå store besparelser som gagner både selskapets og miljøets bunnlinje. Til syvende og sist gagner det oss alle.

Fredrik Arveskär, nordisk salgsdirektør i Infinidat