BRA, MEN SAVNER KVINNENE: Studentlederen i Tekna Erlend Hermansen, er fornøyd med at antallet studieplasser innen ikt økes. Likevel mener han det er behov for å få flere kvinner inn i teknologifagene. (Foto: Mikkel Moe)
BRA, MEN SAVNER KVINNENE: Studentlederen i Tekna Erlend Hermansen, er fornøyd med at antallet studieplasser innen ikt økes. Likevel mener han det er behov for å få flere kvinner inn i teknologifagene. (Foto: Mikkel Moe)

Tekna jubler over flere ikt-studieplasser

Tall fra Samordna opptak viser at antallet kvalifiserte førstevalgsøkere som ønsker seg til ikt-studier har økt med 1,6 prosent sammenlignet med i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Antallet unge som ønsker å studere ikt-fag er økende. Det samme gjelder antallet som har fått tilbud om studieplass. Her har antallet økt med hele 14,9 prosent.

Gledelig vekst

– Det er gledelig med en vekst i antallet ikt-studieplasser. Det er viktig at vi gir flest mulig av de kvalifiserte studentene som vil studere ikt, tilbud om studieplass. Det er et stort udekket behov for ikt-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet, og kompetansebehovet vil være økende de kommende årene. Da må ikke kvalifiserte studenter møte stengte dører når de søker seg til ikt-fagene, sier studentleder i Tekna, Erlend Hermansen, i en pressemelding fra fagforeningen.

Til teknologifagene ble det i år sendt ut 6608 tilbud om studieplass, sammenlignet med 6264 i fjor. Dette er en økning med 5,5 prosent. Hele 15005 kvalifiserte førstegangssøkere ønsket seg til disse fagene. 

– Det er gledelig at så mange unge ønsker å studere teknologifag. Det er innen disse fagområdene vi finner løsningene på mange av de store samfunnsutfordringene vi står foran innen blant annet klima, samferdsel, helse og energi, sier Hermansen.  

Flere kvinner, men ikke nok 

Tekna mener fortsatt at det er for få kvinner som søker seg til teknologifagene.

Ikt og teknologifagene er blant de studiene med lavest kvinneandel, selv om andelen kvinner som søker seg til teknologistudier er økende. 

I år skal det ha vært en økning på 1,6 prosent kvalifiserte førstegangssøkende jenter til teknologifagene. Teknologifagene har totalt en kvinneandel på 30,9 prosent i år. Ikt hadde en kvinneandel på 29,1 blant de kvalifiserte førsteganssøkerne, noe som er en svak nedgang på 0,4 sammenlignet med i fjor.  

– Vi trenger å rekruttere de beste hodene, og da må vi ha med jentene, sier Hermansen i meldingen.