Norske bedrifter redd for å investere

Norske bedrifter redd for å investere

Nye tall fra Visma viser at norske bedrifter skremmes av usikkerheten i verdensøkonomien.

Tre av fem bedrifter mener at verdensøkonomien påvirker investeringsviljen.

Kan få konsekvenser

- At bedriftene er redde for å investere i en usikker verdensøkonomi er jo naturlig siden vi er så avhengig av å selge våre varer og tjenester i utlandet. Fall i etterspørselen ute vil raskt medføre dårligere avsetning for våre varer. Da er det fornuftig å ikke ha mer faste kostnader enn høyst nødvendig, sier Rune Norbakk, administrerende direktør i Visma Services Norge, til IT-Bransjen.

Han mener det kan diskuteres om dette er fornuftig.

- Hvis man utsetter nødvendige investeringer for lenge kan det tenkes at man har en ulempe når etterspørselen igjen tar seg opp. Man kan gå glipp av ordrer da man ikke kan levere raskt nok, eller får en kostnadsulempe i forhold til konkurrenter som har våget å gjøre effektivitetsfremmende investeringer, forklarer han.

Usikker rente

Bedriftene er også usikre på hvordan rentenivået vil være i fremtiden.

- Undersøkelsen avdekker usikkerhet omkring renten. Dette gjelder 58 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen, sier administrerende direktør i Visma Services Norge, Rune Norbakk.

Selvgode

Selv om verdensøkonomien er usikker har bedriftene god tro på seg selv og mener de vil skape økt omsetningsvekst.

- Til tross for internasjonal økonomisk uro er norske bedrifter optimistiske på egne vegne. SMB-bedriftene i undersøkelsen tror på fortsatt omsetningsvekst. Optimismen med hensyn til forventet omsetningsøkning for 2011, er økt sammenlignet med fjoråret. 65,5 prosent av bedriftene forventer omsetningsøkning i 2011, sier Norbakk. I 2010 ventet 58 prosent av de spurte bedriftene økning.

Norbakk understreker at i 2008, før finanskrisen, forventet hele 72 prosent omsetningsøkning. Det betyr at vi ikke er helt tilbake der vi var før finanskrisen.

Svart økonomi

I tillegg til at bedriftene er mer forsiktige med investeringene sine enn tidligere, er det bekymring i markedet for bedrifter benytter seg av svart økonomi, det vil si bedrifter som unndrar seg å betale skatter og avgifter

- Til tross for at årets undersøkelse viser mye optimisme hos bedriftene, er det foruroligende at en av fem bedrifter merker konkurranse fra svart økonomi. Hele 18,7 prosent av dem som deltok i undersøkelsen svarer bekreftende på dette spørsmålet, avslutter Rune Norbakk.

Tallene er hentet fra Vismas årlige undersøkelse Effektivitetsbarometeret, som ble gjennomført i september. 876 norske bedrifter deltok i undersøkelsen.

Les om:

Drift