Din egen, lille stormaskin

Din egen, lille stormaskin

IBM vil la deg leie virtuelle servere i Z/VM. Pris: 5.200 kroner per år. Auto Data er blant kundene som går for virtuelle Linux-maskiner.

- Vi kan tilby en virtuell server til 5.200 kroner per år inkludert vedlikehold på maskin og programvare, sier Endre Koch Aslaksen, forretningsansvarlig for IBM i Commercial Data Servers.

Forutsetningen er 100 virtuelle maskiner med applikasjoner som kjører Linux administrert av virtualiseringsfunksjonen Z/VM. Maskinen er IBM Z114 M05. Den har to IBM prosessorer hver med fire kjerner. Kun to av kjernene er nok til å betjene de 100 virtuelle maskinene.

Commercial Data Servers har solgt den første Z114 i Norge til Auto Data som nå får betydelig større ytelse til en brukbar pris.

For er det noe IBM stormaskin er god på, så er det håndtering av transaksjoner, eksempelvis ordrebehandling. I tillegg er det rimeligere å administrere én stormaskin enn mange maskiner med Linux.

Betaler kun for bruk

At Z114 har to fysiske prosessorer betaler ikke kunden for. Bruker kunden to prosessorkjerner betaler han for det, selv om maskinen er levert med åtte. Økt kapasitet fås ved å endre i mikrokoden som så tilrettelegger for bruk av flere prosessorkjerner. Først da øker prisen.

Et datamaskineri med et antall industristandard maskiner basert på AMD eller Intels prosessorteknologi som håndterer 100 virtuelle maskiner, koster ikke mindre enn løsningen fra IBM.

Ifølge IBM koster det to til tre ganger mer for 100 virtuelle maskiner på standard maskiner. Da er ikke forutsetningen Linux, men Microsoft Windows Server med Hyper-V som virtualiseringsfunksjon.

- Z/VM er overlegent best på virtualisering, hevder Geir Rino Wilhelmsen, teknisk spesialist på stormaskin i IBM.

Ved å bygge ut Z114 og den større Z196 med virtuelle Linux-maskiner hevder IBM at kundene vil spare inntil 80 prosent av energiforbruket, 70 prosent arbeidsinnsatsen og 90 prosent på lisenser. Sistnevnte er neppe riktig hvis det kun er Linux-lisenser det sammenlignes med.

Får få nye kunder

Utfordringen til IBM er at tilfanget av nye kunder på stormaskin er forsvinnende liten. IBM stormaskin er 48 år i april, og forbindes av mange fagfolk med et ukjent programvaremiljø og store kostnader. Den nyeste versjonen betegnes Zenterprise eller bare Z.

I fjerde kvartal 2011 hadde IBM Zenterprise en tilbakegang på 31 prosent i omsetning i forhold til året før da store amerikanske kunder kjøpte den nye største maskinen Z196. Andre kvartal i 2011 viste derimot en betydelig oppgang.

De fleste av verdens største konsern har et forhold til stormaskinen. Den ansees som verdens mest robuste datamaskin. Den bearbeider viktige forretningsapplikasjoner.

- Vi fikk over 70 nye kunder i fjor på verdensbasis, sier Bjørn Nordby, direktør for system og teknologigruppen i IBM.

Med få nye kunder og vesentlig store konsern og datasentraler som brukere, har unge fagfolk derfor knapt hørt om IBM stormaskin selv om den dominerer all databehandling innen bank, finans, forsikring og til dels flyindustrien.

Vurderer Z med Linux

Drømmen i Norge er å skaffe en ny kunde som ikke tidligere har hatt interesse av stormaskin, men som ser at den kan være kostnadseffektiv.

Flere potensielle kunder vurderer nå Z med Linux. De ser potensialet, men det er ikke lett å forlate kjente maskin og programvareomgivelser til fordel for Z med Z/VM og Suse Linux.

Ifølge IBM har Z/VM en rekke gode verktøy for administrasjon av Linux med sitt Performance Toolkit.

Gamle kunder fortsetter å bruke og fornye sine maskiner, eller setter ut sine applikasjoner til en datasentral. To kunder som har dradd nytte av Z med Linux er Postens Bring og Gjensidige. Begge kjører hos Evry.

Mybring.com gir kunden mulighet til å bestille produkter, beregne frakt, se sporingsdetaljer på forsendelsen og hente ut detaljerte rapporter. Databasen DB2 benytter Linux og kan lese mer enn tusen transaksjoner per sekund ifølge Bring.

Gjensidige benytter Linx for autentisering og autorisering av eksterne (kunder) og interne brukere. Det er Tivoli Access manager som nå kjører på Z/VM med Suse Linux. Tidligere benyttet Gjensidige dedikerte maskiner med IBMs Unix AIX, men både programvaren og maskinene ble for gamle.

Den nye løsningen har en god pris og ytelse ifølge Gjensidige. Løsningen behandler tre millioner transaksjoner per dag. Det planlegges for enda større volum og nye oppgaver.

I Norge er Evry Norges største bruker av stormaskin. De kjører norske kjernebanksystemer og en lang rekke andre systemer på stormaskin.

Kan håndtere transaksjoner

- 85 prosent av alle forretningstransaksjoner i privat og offentlig sektor i verden er innom en stormaskin. 9.500 betalingstransaksjoner per sekund håndteres av Z-maskinen hos Nav, hevder Bjørn Nordby.

For transaksjonshåndtering kan IBM stormaskin. Selv en mindre norsk virksomhet som Auto Data har store transaksjonsvolumer. Til tross for en omsetning på 37,5 millioner på i 2011 har Auto Data brukt 4,5 millioner kroner på IBMs minste moderne stormaskin Z114 M05 med et stort lagringssystem, DS8800.

- Vi har en egenutviklet spesialtilpasset applikasjon for bilrekvisitabransjen, sier Stein Sandvold, daglig leder i Auto Data AS.

Den håndterer verkstedfunksjonen og forretningssystemet for kundene som er detaljister, grossister, leverandører og verksteder. 300 verksteder som gjør EU-kontroll, er tilknyttet. 170 kunder bruker bilapplikasjonen fullt ut, 2.800 personer spør på data i filene. Varelageret inneholder 80 millioner posteringer av bildeler. Det er tilkoblet 2.600 terminaler og 600 skrivere.

- Vi har inntil 22.000 ordrer og 1,6 millioner transaksjoner per dag, hevder Stein Sandvold.

Bruker bare en tredjedel

Ordrelinjene bearbeides av en tredjedels prosessorkjerne, PU, for fagapplikasjonene med operativsystemet DOS/VSE. Bruk av en brøkdel av en prosessorkjerne er en funksjon kundene har for å redusere kostnadene. Trenger man mer kapasitet økes brøkdelen.

- Det har skjedd en enorm utvikling de siste seks år på VSE, fremholder Stein Sandvold.

15 virtuelle Linux-maskiner kjører på en annen prosessorkjerne, IFL, som håndterer dekkhotell, fakturering, kassesystem, rapportering og web.

De store ordrevolumene krever god sikring. Kopiering av de 80 millioner postene på filene tok på den forrige maskinen Z9 BC tolv timer, på den nye Z114 tar det åtte timer. Det skyldes mye økt inn/ut-kapasitet. Den er økt mange ganger til 128 GB per sekund.

- Prisen for PU går oppover, prisen for IFL går nedover, sier Geir Rino Wilhelmsen.

Grunnen til høyere pris på PU er høyere ytelse ved hver ny generasjon prosessor. PU er betegnelsen på prosessorkjernen (Prosessing Unit) ved bruk av IBMs operativsystem Z/OS og DOS/VSE. IFL er betegnelsen på en identisk prosessorkjerne (Integrated Facility for Linux) ved bruk av Linux.

Tar bedre betalt

IBM tar seg mye bedre betalt for sitt klassiske programvaremiljø på stormaskin ved bruk av PU enn for tilsvarende programvaremiljø for Linux på den samme maskinen ved bruk av IFL. Det er tydelig at konkurranse fra tjenestemaskiner med Linux medfører et annet prisnivå.

PU og IFL har like stor ytelse 782 MIPS (millioner instruksjoner per sekund), et måltall som IBM benytter for å relatere forskjellige generasjoner og modeller stormaskiner mot hverandre. Selv om prisen per PU øker, synker prisen per MIPS.

I Auto Datas tilfelle benyttes 250 MIPS på fagapplikasjonen og 782 MIPS på de virtuelle Linux-maskinene. Den reduserte ytelsen på 250 MIPS oppnås ved å utnytte hver tredje klokkefrekvens. Dermed spares betydelige kostnader.

Det er virtualiseringsfunksjonen VM, Virtual Machine, som gjør at IBM kan konkurrere med alle andre datamaskiner med virtualisering og Linux for kjøring av applikasjonene.

Nå har IBM optimalisert sine prosessorer for håndtering av Java-kode og tilpasset Z/VM til å kunne håndtere Oracles database. Det gir ekstra forhåpninger for nye kunder.

Kombinasjonen av Z/VM og Suse Linux gir IBMs minste stormaskin Z114 en god ytelse for virtuelle maskiner til en fornuftig pris. Startprisen er 1,1 millioner kroner, maksimalprisen er 6,5 millioner kroner med tre års vedlikehold med ti prosessorekjerner. Den større Z196 kan ha en pris på over 40 millioner kroner.

Enterprise