Vil filme deg hos legen

Vil filme deg hos legen

Norsk fotballteknologi skal spare legetimer med videoanalyse i pasientjournalen.

Kongsberg-baserte Posicom har utviklet et verktøy som kan brukes til analyse av videoopptak. Systemet brukes av det tyske fotballlandslaget for å forbedre laget sitt i pausen og etter kampen. Nå er løsningen på vei inn i det norske helsevesenet.

Det kom fram under årets Helseit-konferanse i Trondheim.

- Det er egentlig tilfeldig at vi satt i gang med dette. Gjennom kjente i helsesektoren fikk vi vist fram systemet vårt, og det ble fort klart at dette kunne være et godt analyseverktøy for sykehus, sier Ragnvald Otterlei, daglig leder i Posicom.

Løsningen skal inn i Sykehuset Buskerud HF i Drammen, som er med på tilpasningen av multimediasystemet. I tillegg er Innovasjon Norge med på løpet med finansiering.

Komplekse hendelser

Samfunnet øser over av informasjon. Det gjelder også helsevesenet. Det sentrale spørsmålet er hva man skal gjøre med all informasjonen, og hvordan den kan tilgjengeliggjøres senere.

- Vi strukturerer multimediainformasjon, slik at man kan trekke ut rapporten med hva man vil vite mer om, forteller Otterlei.

I idretten brukes slike systemer mye. Ved enkle dataanalyser kan komplekse hendelser analyseres rask og lagres. For fotball lages det en kategoristruktur, med for eksempel angrep, forsvar, mål, og personer som har vært involvert i et angrep.

- I Tyskland følger folk med på kampen, og med vårt system kan de i pausen komme med tilbakemeldinger som fører til endringer i lagoppstillingen eller taktikken, forteller Otterlei.

Ved å legge metainformasjon på videoer blir hendelsene søkbare, og man kan raskt lage sammendrag ved å ta ut høydepunktene.

Kikkehull

Akkurat det samme kan man gjøre med en operasjon, så lenge man tilpasser systemet til helsevesenets egne krav. Og det er nettopp det Posicom har gjort.

- Vi konsentrerer oss i første omgang om kikkehulls-operasjoner. Sykehus bruker video i mange sammenhenger, men har ingen gode systemer for å bruke det effektivt, sier Otterlei.

Ved kikkehullsoperasjoner brukes kameraer, og legen opererer på grunnlag av hva skjermen viser. Standardhendelser som blødninger kan legges på en egen knapp. Systemet har seks ulike taster som legger et bokmerke på videoen. Etter operasjonen kan legen bruke opptaket for å analysere operasjonen og lage en operasjonsbeskrivelse av den.

Video av undersøkelser kan inngå i ejournalen din, les videre på neste side!

IT-Helse