TEST: To disker for nettverket

TEST: To disker for nettverket

To nye nettverksdisker har besøkt vår testbenk. Synology imponerer igjen, mens følelsene for Netgear er blandet.

Vi har testet fem-seks enheter fra Synology de tre siste årene. På mange måter kan vi fortsatt si at utviklingen siden det første produktet har vært relativt liten på en del områder, men samtidig forteller det litt om hva slags produkt Synology hadde i 2004 sammenlignet med sine konkurrenter.

Grensesnittet og grunnfunksjonaliteten er i stor grad den samme, men enkelte funksjonselementer har blitt lagt til etter hvert som det har kommet nye modeller.

Netgear på sin side er en produsent vi ikke har hatt spesielle erfaringer med tidligere, annet enn SC101, som kom for et par år siden og i og for seg var en rimelig og veldig enkel nettverkslagringsenhet. Netgear er imidlertid en produsent vi nok kommer til å høre mer om når det gjelder nettverkslagring, spesielt etter at selskapet tidligere i år overtok selskapet Infrant. I vår sammenligningstest av smb-lagringstjenere tidligere i år gikk Infrants ReadyNAS NV+ av med seieren. I dag selges denne under Netgear-navnet.

LES OGSÅ: Tospann i nettverket

Synology DS-107+

Diskstation DS-107+ er toppmodellen av de tre modellene Synology har i sin DS-107-serie. Synology retter den rimeligste modellen, DS-107e, mot hjemmebrukere og små arbeidsgrupper, men klassifiserer DS-107 og DS-107+ for bruk i småbedrifter og arbeidsgrupper i bedrifter. Rent funksjonalitetsmessig er imidlertid disse enhetene like. Ytelsesmessig skal det imidlertid være forskjell, blant annet gjennom forskjellige prosessorer og minnemengder.

Ytelsen gjelder ikke bare rent overføringsmessig som nettverksdisk, men også kombinert ytelse når flere av enhetens tjenester benyttes samtidig. DS-107+ leveres i to versjoner med forskjellig minnemengde, uten at forhandleren nødvendigvis angir dette. Vi anbefaler at man påser at man får 128 MB-versjonen. Ytelsesmessig skal det ikke ha så mye å si, men Synology sier at 128 MB-versjonen kan fungere bedre med funksjonalitetstillegg som kan komme etter hvert gjennom firmwareoppdateringer.

Synologys DS-107-serie har flere modeller, som funksjonalitetsmessig er like. Synology sier imidlertid at man ikke skal se bort fra at modellene med 128 megabyte minne for forbedre funksjonalitet gjennom kommende oppgraderinger.

Enheten vil kunne aksesseres fra de fleste systemplattformer, inkludert Linux og Mac OS X. Tross alt, dette er en løsning som kjører på en Linux-variant med Samba. For Apple-brukere er AFP også støttet.

Funksjonalitet

Styrken til Synology ligger er i stor grad funksjonaliteten. En del av funksjonaliteten kan godt være uaktuell å bruke for mange, og man har en blanding av funksjonalitet mest aktuell for hjemmebruk eller mest aktuell for bedrifter. For eksempel er deling av mediefiler via iTunes Server eller UPnP AV (som blant annet benyttes mot mange medielinker) mest aktuell for privatbrukere, mens kobling mot Active Directory er mer bedriftsrettet. Med AD-støtten kan autorisering settes opp mot en Windows-tjener som ellers styrer dette for resten av nettverket. Dette gjør det enklere å administrere nettverksdisken i seg selv.

Via to usb-porter bak og en eSATA-port i front kan kapasiteten utvides, eller benyttes for tilkobling av lagringsmedier der man ta sikkerhetskopi av innholdet på nettverksdisken. Sikkerhetskopi kan også bli satt opp til å kjøres mot en annen Diskstation-enhet. Synology leverer også med sikkerhetskopiklienten Data Replicator II for sikkerhetskopiering fra pc-er i nettverket mot nettverksdisken. Andre sikkerhetskopieringsprogrammer kan naturligvis også benyttes.

Det er også en tredje usb-port for tilkobling av usb-lagringsenheter for rask innkopiering til disken, for å ta kopi av innholdet på en usb-minnepinne eller et digitalkamera. Usb kan også benyttes til å dele en skriver i nettverket. Vi bemerker imidlertid at dette gjelder vanlig skriverfunksjonalitet. Har man multifunksjonsskriver, vil man ikke få utnyttet skanning og en del annen spesialfunksjonalitet.

Enkelte bør også merke seg den integrerte nedlastingsfunksjonen, som også kan benyttes mot Bittorrent. Med andre ord kan man sette opp en Bittorrent-nedlasting på selve nettverksdisken og slå av pc-en. Funksjonaliteten knyttet til dette er noe svak sammenlignet med en tradisjonell Bittorrent-klient.

Synologys nettverksdisk administreres via et brukervennlig webgrensesnitt. Konfigurasjonsmulighetene er meget gode.

Web og ftp

DS-107+ har integrert web- og ftp-tjener. Web-tjeneren har støtte for PHP og MySQL. Mulighetene er nok ikke helt de samme som en vanlig tjener med Apache og MySQL installert, men det meste av standardfunksjonalitet knyttet til dette er støttet. Å kjøre en webside med mye trafikk kan imidlertid bli i tyngste laget for enheten, men løsningen kan være kurant for mindre tjenester, private websider eller som en enkel utviklingsplattform. For Web-tjeneren er det også en fotogallerifunksjon som automatisk lager galleri av bilder som legges i en spesifikk katalog og underkataloger.

Ftp kan være en funksjon som er nyttig for flere, etter som det gir mulighet for tilgang til filene på enheten fra andre steder. Vi liker også muligheten for kryptert innlogging og overføring, i stedet for standard ftp der brukernavn og passord sendes som klartekst.

Middels ytelse

Ytelsesmessig fikk vi litt varierende resultater med DS-107+. I en del overføring av større mengder små filer ble ytelsen noe svak, mens det på større filer for så vidt var gode resultater, med skrive- og lesehastighet på rundt 15-20 MB/sek. Raskest overføring fikk vi med ftp, der hastigheten var oppe i nesten 30 MB/sek. Tallene totalt sett er imidlertid en miks, og trekker ned helhetsinntrykket noe. Har man 100 Mbps-nettverk eller wlan, vil i basis nettverket blir flaskehalsen for ytelse. Våre målinger er gjort med Gigabit Ethernet.

Netgear SC101T

Netgear lanserte sin SC101 for et par år siden, og følger nå opp med SC101T. Designet er frisket opp, man benytter Serial ATA-harddisker og støtte for Gigabit Ethernet, men også noe bedre ytelse på 100 Mbps-nettverk.

I motsetning til enheter fra selskaper som Synology, Thecus, QNAP med flere er Netgears enhet begrenset til kun lagring. Man har her på langt nær de samme mulighetene for å sette opp forskjellige rettigheter for flere brukere. Det er heller ingen muligheter for å utvide lagringskapasiteten gjennom eksterne harddisker. Løsningen kan minne om NDAS-enheter fra Ximeta og flere andre selskaper. En fordel med Ximeta NDAS-teknologien er imidlertid at diskene også kan benyttes som vanlige usb-harddisker.

Netgear SC101T tilbyr lagring, og ikke annen funksjonalitet ut over det.

En fordel med begrenset funksjonalitet og en enkel løsning er at det er lettere å gi bedre ytelse. Sett i forhold til prisen og andre nettverksdisker i dette prissegmentet er ytelsen god, spesielt på lesing. På lesing av større filer hadde vi resultater på rundt 30 MB/sek. På mange områder blir ytelsen via Gigabit Ethernet å sammenligne med en ekstern usb-harddisk.

Vista?

Netgear SC101T ble lansert på vårparten i år, omtrent et halvt år etter at Windows Vista kom på markedet. Foreløpig er det kun en betadriver tilgjengelig via Netgears forum-sider hvis man skal benytte enheten under Windows Vista. Det er ikke støtte for Mac OS, Linux eller 64-bit Windows av noe slag. Windows 2000, XP og 2003 Server er offisielt støttet.

Vi har naturligvis prøvd betadriveren for Windows Vista, men vil foreløpig ikke legge for stor vekt på denne. Ytelsen er fra «dårlig til varierende» og vi opplevde at systemet ble ustabilt. Planlegger man å benytte denne enheten med Windows Vista, vil vi anbefale at man venter og ser an utviklingen av disse driverne. Når det tar så langt tid før Netgear å få på plass Vista-drivere, kan det tyde på at de plages. Den enklere versjonen av enheten, SC101, er også fortsatt uten ferdige Vista-drivere.

Vi bemerker også at Windows XP-driverne ikke er WHQL-godkjente. WHQL er en «kvalitetssjekk» av drivere som utføres av Microsoft for å være mer sikret stabilitet/kompatibilitet. I teorien trenger ikke dette bety så mye, men det er å anbefale at driverne er godkjente.

Konklusjon

Synology DS-107+ og Netgear SC101T er to enheter innenfor samme produktgruppe, men er ikke to direkte konkurrerende produkter.

Synology DS-107+ imponerer når det gjelder funksjonalitet og muligheter. Prisen blir imidlertid noe høy og ytelsen noe variert, spesielt sett opp i mot prisen. Dette trekker totalresultatet nedover. Vi vil poengtere at ytelsen ikke er direkte dårlig, men hadde forventet litt mer i denne klassen. Med for eksempel 500 GB harddisk blir prisen rundt 2 700 kroner inklusive mva. Hvor vidt ytelse er viktig kommer litt an på bruksområde. Skal enheten for eksempel kobles til en wlan-ruter og hovedsakelig aksesseres via wlan vil nettverket i seg selv være den største flaskehalsen.

Trenger man bare lagring på nettverket, og det egentlig ikke er snakk om at flere enn deg eller husstanden skal ha tilgang til dataene, kan Netgear SC101T være en rimeligere løsning. Uten disker er prisen cirka 1 200 kroner. Med to 500 GB-harddisker blir prisen totalt cirka 3 000 kroner, eller noe under om man velger mindre disker. Foreløpig er imidlertid Vista-støtten dårlig. Det finnes en betadriver, men etter våre erfaringer er både ytelse og stabilitet langt fra god. Så lenge man bruker Windows XP, er ytelsen god.


Synology Diskstation DS-107+

Pris: Ca kr 1 900 inkl. mva. + harddisk Internett: www.synology.com

+ Topp funksjonalitet.
- Litt svak ytelse på enkelte områder.

Distributør: Norek.no og Eet.no.

Netgear SC101T

Pris: Ca kr 1 200 inkl. mva. + harddisker
Internett: www.netgear.com

+ God ytelse. Pris.
- Svært begrenset funksjonalitet og operativsystemkompatibilitet.

Distributør: Ingram Micro , GNT, Norek

LES OGSÅ: Praktisk lagring på nettverket

Les om:

Lagring