Små celler i store og små nett

Små celler i store og små nett

Småcellene kommer til deg på mange måter. Men det er stor forskjell på dem. Operatørene prioriterer de som utvider mobilnettet.

NUF Mobil Agenda hadde onsdag en dagsseminar hvor småceller sto på dagsorden. Alle innser at småceller kommer, men det dreier seg om høyst ulike celler. Foreløpig skyter de fleste med skarpt.

Noen definisjoner

Ser vi småceller i bredt perspektiv er det tre ulike typer vi snakker om.

1. Femtoceller – som kobler deg for tale og data til WiFi-nettet og deretter din fastforbindelse ut av bygningen. Network Norway har lenge implementert denne type celler i bedriftene. Ingen operatør har tilbud om slike femtoceller i privatmarkedet i Norge i dag. Men løsningene finnes. Cisco tar innfallsvinklen innenfra og ut og de tilbyr femtoceller som enkelt kan plugges inn i en WiFI-ruter. Femto celler har med andre ord svak integrering til det utendørs mobilnettet og du ma ha en sømløs handover bår du beveger deg ut av dekningsområdet innendørs

2. Picoceller

Dette er den typiske celletypen som brukes innendørs når det ytre mobilnettet (macronettet) skal forlenges og gi bedre dekning bak moderne aluminium og glass. En picocelleinstallasjon krever også en enhet ute på husveggen med fast forbindelse slik at macronettet kan nås. Her har mobiloperatøren full kontroll med trafikken og alt formidles i deres mobilnett.

3. Microceller

Typisk har microceller lengre rekkevidde enn picoceller og brukes for å utvide marcronettet og øke kapasiteten utendørs. For eksempel er det 150 microceller per kvadratkilometer i en by som Tokio. Småcellenettet på Beijing flyplass har 2200 noder og betjener 80 millioner forbipasserende hver dag.

Microceller har lengre rekkevidde enn picoceller.

Hvorfor kommer de små cellene

Små radio basestasjoner innendørs og på hustak vil bre om seg. Det er flere årsaker til det:

- For oss i Telenor handler det både om kapasitet og innendørsdekning. I tillegg kommer kostnadsreduksjoner med mindre backhaul, sa Telenors CTO Frode Støldal.

Telenor har en testinstallasjon med picoceller fra Huawei som bærer navnet LampSite. Piloten betjener utmerket 1000 brukere på Fornebu.

At det handler mest om innendørsdekning kom klart fram. For eksempel var ikke NetComs CTO Jon Chr. Hillestad særlig redd for kapasiteten , men sa de etter hvert vil bruke pici/macroceller i sitt nett. men som han presiserte: - Behovet er ikke så stort i et land som Norge sammenliknet med verdens storbyer.

Og vi kunne kanskje tilføye: NetCom med 1,6 millioner kunder i sitt nett, har nok ikke det kapasitetsbehovet som Telenor som selv har 32,2 millioner i nettet sitt pluss samtrafikk med Tele2 alene etter hvert.

Både glass og aluminium pluss kapasitet er det som driver fram småcellenett.

- 90 prosent av datatrafikken i et mobilnett genereres innendørs og 70 prosent av taletrafikken. Vår prognose på verdensbasis er at dagens datatrafikk vil øke 500 ganger og vil kreve 16 ganger så mange celler i et mobilnett. LTE i macronett vil ikke holde tritt med trafikkøkningen lengre fram enn til 2018, sa Even Mikkelsen fra Huawei.

Kan skyte med skarpt

Det som er sikkert er at gammeldagse signalforsterkere er "out" ikke ikke istand til å løse dagens eller morgendagens behov. Men at det er mange måter å bedre innendørsdekningen på er sikkert. Telenor har prioritert å bruke de sterke signalene fra de lave 800-frekvenssnene også til å bedre innendørsdekningen i byene. Selv om nesten alle foredragsholderne viste bilderav "Barcoden" for å illustrere småcellebehov, kan vi av egen erfaring som beboer like ved på Sørengkaia konstatere at 4G-dekningen ble radikalt forbedret da Telenor slo på 800-nettet. Ja, til og med i parkeringshuset under blokkene er det nå dekning der det før var ingen kommunikasjon.

Det er liksom noen steder kanskje enklere å skyte knallhardt med skarpt enn å installere små celler.

Men i 2018 rekker verken flere frekvenser (700 MHz), kognitiv radio (bedre utnyttelse av frekvensene) eller avlastning fra wifi i fastnettet. Gartner spår at 26 prosent av mobiltrafikken da vil komme via småceller av ymse slag.

Det kom ganske tydelig fram at Telenor, Huawei, Ericsson og NetCom alle tilnærmer seg småceller via det som kalles HeNet – eller heterogene nett – det vil si fullintegrerte macro- og småcellenett.

Det gjør ikke Cisco. De ser også femtoceller som svært interessante som en utvidelse av wifi-nettet.

- Vår hovedfokus er SMB-markedet. Mange mindre bedrifter kan enkelt forbedre innendørsdekningen via å plugge inn en celle i sin wifi-ruter, sa systemingeniør Dzmitry Reshytnik (Dima) fra Cisco. Giganten har kjøpt opp to rene småcelleselskaper.

Tre markedsegmenter

Ingen operatør selger småcelleløsninger på privatmarkedet, men også i det markedet er innendørsdekningen i moderne bygg et problem. Vi satt med et klart inntrykk at skal det komme et tilbud i dette segmentet, må det skje via ren utvidelse av wifi-nettet og via fastnettforbindelse ut. Når ser operatørene seg nødt til å dele ut noe småceller i privatmarkedet for å beholde kundene?

I større installasjoner er de HeNet som vil råde grunnen. Da har operatøren full kontroll. I dagens Norge er dette som vidt i emning som tilbud til de største bedriftene.

SMB-markedet kan sannsynligvis nyttiggjøre seg av begge løsninger alt avhengig av trafikk og størrelse.

Og endelig så kommer det også småcellenett som kan kommunisere ut med ulike operatører. Og også wifi-baserte nett som operatørene kan kontrollere: Såkaldt "carrier grade wifi".

Mobile Enheter