Evry største leverandør av valgløsning til årets kommunevalg

FORNØYD BRUKER: Under valgnatten har Evry over 250 aktive skannere i arbeid. Asker kommune har benyttet Evrys valgløsning siden 2003, og valgansvarlig i Asker kommune, Rolf Brakstad, er fornøyd med leveransen. Her står han sammen med kommunedirektør Kirsti Kierulf i Evry. (Pressefoto: Evry)

Evry er løsningsleverandør til årets kommunevalg

I forbindelse med valget leverer Evry skannerløsning for optisk lesing av stemmesedler til over 180 kommuner og fylkeskommuner. 

It-selskapet Evry vil stå for leveranse av skannerløsning for optisk lesing av stemmesedler. Leveransene er basert på en rammeavtale med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) og har en samlet verdi på ca 16 millioner kroner for Evry.

Leveransene inkluderer salg og utleie av skannere, installasjon og testing av programvare, opplæring, bistand til installasjon og teknisk support.

Eneste norske leverandør

Evry har en rammeavtale med KMD for leveranse av skannere og andre tjenester knyttet til optisk lesing av stemmesedler. Evry er den eneste norske leverandøren som har en slik rammeavtale og har også majoriteten av leveransene. Systemet er benyttet ved to tidligere valg. Evry leverte også da de tjenester som leveres ved årets valg. Dette skriver Evry i en pressemelding.

Asker kommune har benyttet Evrys valgløsning siden 2003. Også i årets anbudsprosess var det Evry som ble valgt som leverandør.

– Trygghet for korrekt og presis leveranse av så vel utstyr og løsninger som rådgivning og support, er avgjørende for vårt valg. Vi har et stort volum, og det gjør oss sårbare. I tillegg til å være en stor kommune, har vi også ansvar for kontroll av stemmesedler i alle 22 kommuner i Akershus, sier Rolf Brakstad, valgansvarlig i Asker kommune.

– Med Evry vet vi at leveransene fungerer, ikke minst fordi Evry har erfarne folk med høy kompetanse innen valg og elektronisk valgløsning. I de 12-13 årene vi har benyttet Evry har vi opplevd meget god kvalitet og service – hver eneste gang, fortsetter han.

Evry prioriterer kvalitet og kompetanse og har en spesialisert skannerløsning for optisk telling av stemmesedler til norske valg – i tråd med KMDs rammeverk. Under valgnatten har Evry over 250 aktive skannere i arbeid. Det er et betydelig apparat som skal iverksettes.

Over hele landet

– Evry har levert elektroniske valgløsninger i en årrekke og har meget kompetente medarbeidere på området. Vi er takknemlig for fortsatt tillit fra norske kommuner og ser frem til å levere nok et trygt og sikkert valg, sier Kirsti Kierulf, direktør kommune i Evry.

Blant kommuner og fylkeskommuner som har valgt Evry som leverandør er: Asker og Akershus fylkeskommune, Bergen og Hordaland fylkeskommune, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tromsø kommune Troms fylkeskomme, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, Arendal og Grimstad kommuner og Øst-Agder fylkeskommune, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss kommune og Østfold fylkeskommune. 

Offentlig Sektor