Fikk pris for ny forskning på datakrim

Fikk pris for ny forskning på datakrim

ITAKT-prisen for 2006 er tildelt forsker Maria Kjærland ved Universitetet i Stavanger.

Kjærland får prisen for doktoravhandlingen "Profilering av informasjonssikkerhetshendelser – Anvendelse av systematisk profilering for å vurdere trusler mot IKT-system".

ITAKT-prisen er på 20.000 kr og tildeles den eller dem som ”har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren”.

Maria Kjærland (29) mottok prisen og holdt foredrag på ITAKTs årsmøte i Oslo onsdag.

- Hun har utført et spennende og svært relevant forskningsarbeid, som vil være med på å drive videre arbeidet mot kriminalitet og svindel innen vår bransje videre, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT.

Hvem er angriperne?

Kjærlands forskning bygger på psykologisk profilering av kriminelle hendelser, og hun er den første som systematisk analyserer rapporterte og pågående datahendelser mot IKT-system for å bedre forståelsen av hendelsene, hvem som angriper, hvem de angriper, med hvilken hensikt, og med hvilke resultater.

LES OGSÅ: Datakrim lønner seg

Arbeidet kan ha stor nytte for å bedre samfunnssikkerheten innen IKT-området, hevder ITAKT i en pressemelding.

- Vi er glade for at det drives aktuell forskning på dette området i Norge, og ikke minst synes jeg det er hyggelig at det er en ung kvinnelig forsker som nå har utmerket seg i et mannsdominert og noen ganger forgubbet miljø, sier Henrik Seip.

– Dette er veldig hyggelig og overraskende. Det er hyggelig at universitetet har foreslått meg som kandidat til denne prisen. Ikke minst er det bra at de som jobber innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi ser den anvendte nytten av forskningen. Jeg har jobbet lenge for å flagge dette området, og har den senere tid merket økende positiv interesse, sier en glad Maria Kjærland til Universitetet i Stavangers nettavis.

Mer synlig

– Jeg opplever at temaet har blitt mer synlig i media, og tror tiden nå er inne for å arbeide mer systematisk med kategorisering og analyse av datahendelser. Min oppfordring nå er at bedrifter og statlige enheter samarbeider og deler informasjon for å bedre oversikten over trusselbildet. Et slikt samarbeid vil være viktig for å få til tidlig varsling av hendelser, avslutter prisvinneren

Sikkerhet