LEDER:

JUST DO IT: Kostnaden med å ikke følge med på teknolgiutviklingen kan bli høy. Med kontunerlig utvikling blir det viktig å komme i gang ofte. (Foto: Istock)

I 2024 blir startstreken viktigere enn mållinja

Når tiden krever kontinuerlig utvikling, er det viktigere å bruke ressurser på å komme i gang enn å definere målet. 

Ledelsen i norske bedrifter står foran store utfordringer i 2024. Store som små bedrifter må snart dokumentere etterlevelse av en rekke nye krav og regler. Det kommer på generelle områder som personvern, bærekraft, opprinnelse og sikkerhet. Nede i vertikalene er mer på vei.

Skal man ha en plass i morgendagens verdikjede må man både levere på rapporteringskravene, og bruke moderne teknologi for alt det er verdt. Hvis ikke, er man enten diskvalifisert fra å delta eller for dyr.

Heldigvis skjer det en drivende utvikling av teknologi. Men hvis løsningen er AI og skyen, er hodepinen å bruke det riktig. Alle sier at det nye skal snu opp ned på hvordan vi jobber og gjøre oss mye mer effektive. Men ingen sier hvordan. I hvert fall ikke for akkurat din virksomhet.

Hva hjelper det for et styre og en bedriftsleder som er nedsyltet i det operasjonelle? De vil ha færrest mulig forstyrrelser i den daglige driften. En kjent situasjon for mange norske SMB-virksomheter. Hvordan skal de lage seg et målbilde og sette i gang prosjekter for å komme seg dit?

De som jobber med teknologien og ser hastigheten og kraften i utviklingen, vet at hver dag man venter, blir det mer utfordrende å komme i gang. Alt nytt bygger på noe gammelt. Utsettelser vil akkumulere både teknisk og organisatorisk gjeld.

Alle sier at det nye skal snu opp ned på hvordan vi jobber og gjøre oss mye mer effektive. Men ingen sier hvordan.

Før, da it ble rullet ut som programvare som skulle installeres på servere i datarommene, gikk det lengre tid mellom generasjonsskiftene på teknologi. Det var en treghet i systemet som ga kundene tid til å konsentrere seg om målstreken. Sånn er det ikke lenger. I dag blir nye innovasjoner tilgjengelig på verdensbasis over natta. Til deg som kunde, og ikke minst alle dine konkurrenter.

I 2024 blir det viktigere å holde et øye med startstreken. Å handle. Sørge for å komme i gang. Forstå hvor i operasjonen det vil koste å havne på etterskudd.

All endring og utvikling av en organisasjon må være forankret i ledelsen. De må evne å ta inn over seg hvordan den kontinuerlige strømmen av ny teknologi kan bidra til å utvikle deres virksomhet.

Nødvendig forståelse starter ikke med å beslutte noe i ledergruppa, men med handling fra den enkelte leder. I boka «Knekk ChatGPT-koden», sier forfatter Per Kristian Bjørkeng at den enkleste måten å forstå det nye på, er rett å slett å bruke det. Han anbefaler å legge bruk inn i et daglig gjøremål, og bygge opp erfaring daglig.

Det er et svært godt råd til norske ledere i 2024, som ikke bare gjelder ChatGPT. Flytt fokus til startstreken. Kom i gang. Just do it.