Få betalt for it-avfallet

Få betalt for it-avfallet

Ementor introduserer et nytt resirkuleringskonsept for it-utstyr.

Ementorgruppen introduserer i dag et nytt resirkuleringskonsept kalt ”goitloop” for selskaper i Norden. Goitloop er en enkel måte å håndtere brukt elektronisk utstyr på, og er et av Ementors strategiske satsningsområder innenfor grønn it og goitgreen-konseptet.

De fleste bedrifter har en utfordring når det gjelder håndtering av brukt datautstyr. Ved å gå inn i ”the green loop” kan man på en enkel måte bestille resirkulering og gjenbrukshåndtering av sitt brukte elektroniske utstyr.

Konseptet er enkelt og krever lite ressurser. Via nettløsninger, som for eksempel www.goitloop.com, Eshop eller Ementors webside, tar det kun få sekunder og noen enkle steg og du er inne i loopen.

Forlenger levetiden

Greenpeace estimerer at 75 prosent av alt europeisk it-utstyr ikke blir resirkulert og ingen vet hvor det havner. Innen 2014 estimerer Gartner at antallet datamaskiner vil fordobles, fra en milliard til to milliarder.

- Den beste måten å redusere datamaskinenes innvirkning på miljøet, er å forlenge den effektive levetiden gjennom gjenbruk av hele eller deler av maskinen. Ved å gå inn i den grønne loopen og begynne å resirkulere, gir Ementor kundene mulighet til å forlenge levetiden på sitt datautstyr, sier Einar Bjørgen, direktør for forretningsutvikling i Ementor Norge.

Returkommisjon

Det kan være svært kostbart å kvitte seg med brukte datamaskiner og annet elektronisk utstyr. Ved å gå inn i den grønne loopen skal kostnadene bli lavere og kundene vil motta returkommisjon når utstyret selges videre.

”I tillegg til at bedriften vil statuere et godt eksempel og samtidig høste fordeler ved å ha en bedre miljøprofil, vil man på toppen av det hele kunne få inntekter fra sitt brukte datautstyr ved å gå inn i den grønne loop'en. Det er en win-win situasjon for både miljøet og bedriftene”, heter det i pressemeldingen fra Ementor.

- Resirkulering har også et sikkerhetsaspekt. Alt utstyr som inneholder lagringsmedier bør sjekkes for å sikre at sensitive opplysninger og lisensprogramvare har blitt forskriftsmessig overskrevet eller fjernet før det avhendes. Dette kan sikres gjennom korrekt resirkulering. Ingen ønsker å oppdage at deres konfidensielle data dukker opp et annet sted i verden, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Ementor Norge.

Les mer om goitloop på www.goitloop.com.

Enterprise