Nettet som psykisk treningssenter

Nettet som psykisk treningssenter

Internett er et perfekt verktøy for å støtte oss i å holde oss psykisk friske. Nå er det konferanse om temaet.

Psykiske problemer, samt narkotika- og alkoholbruk, utfordrer samfunnet, både på et personlig nivå og som et stort press for helsesktoren.

Nye metoder til behandling og selvhjelp finnes via internett og mobile tjenester.

- Vi har sett en endring i tankegangen rundt hvordan slike mentale helseproblemer takles. Vi har oppdaget at internett er et perfekt verktøy til å støtte oss i å forbedre vår psykiske helse, sier Jan Walburg.

Walburg er daglig leder i det nederlandske organisasjonen Trimbos, og åpnet i går den første internasjonale e-mentale helsekonferansen i Amsterdam . Her er 500 internasjonale forskere samlet for å utveksle erfaringene på dette relativt nye området innen helse og it.

Store mentale utfrodringer

I Norge sliter flere hundre tusener mennesker med psykiske lidelser. Mange av dem er utføretrygdet, ofte sykmeldt, eller fungerer dårlig i arbeidssammenheng. Det legger også et enormt press på pårørende og omgivelsene.

Ifølge tall fra WHO har én av fire mennesker på kloden psykiske problemer. Depresjon vil bli den viktigste sykdommer i rike land, mens alkoholmisbruk ligger på fjerde plass.

Walburg påpeker at forskning i økende grad påviser at depresjon og rusmisbruk like mye henger sammen med miljøet man lever i og har vokst opp i, som det gjør med vår DNA-sammensetning. Det betyr at det er mye å hente for å sette inn relativ enkle online midler for å forbedre psykisk helse på en del områder.

- Vi vet at det å tenke positiv om sitt eget liv i alle faser av livet, fra barn til 90-åringer, bidrar til at vi føler oss bedre, stopper milde depresjoner fra å utvikle seg videre og kan holde rusmisbruk under kontroll, sier Walburg.

Blir velfungerende element

Internett, tekstmeldinger og epost kan brukes på flere måter. Det kan være kontakt mellom allmennleger og pasienter, det kan være selvhjelpprogrammer en pasient kan kjøre alene, eller opprette kontakt mellom mennesker med samme type problemer, slik at de kan ha en positiv påvirkning på hverandre.

Samtidig er løsningene til psykisk støtte fremdeles i en startfase. Det betyr at det er mye å hente for relativ lite kostnader. De fleste i de utviklede land har fått tilgang til internett og mobiltelefoner, og i resten av verder har nye generasjoner i økende grad tilgang til det.

- Vi endrer holdninger overfor psykisk helse, og ser en økende aksept for tanken at vi må bruke mer tid enn energi på vår psykiske tilstand. Samfunnet og livet er krevende. Da kan enkle midler bidra til at vi er bedre rustet til å takle det, sier Walburg.

De siste 20 år har det kommet en treningsbølge over oss, med sterk fokus på at kroppen vår er en viktig bærer av vår personlighet og velvare. Fra forskning rundt psykisk helse kommer frem at mange av oss kan dra nytte av en lignende trening på psykisk nivå. En slags mental Elixia for å møte dagens utfordringer.

- Jeg er sikker på at vi de neste 10-15 kommer til å integrere internett og dets muligheter som et fast og velfungerende element i psykisk helse, sier Walbrug.

Les om:

IT-Helse