Slik gjør han to it-avdelinger til én

Slik gjør han to it-avdelinger til én

- Det løser ingenting å innføre Itil i seg selv, mener Geir Breimo i Sykehuspartner.

Sykehuspartner er it-konsernet til Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak). Opprinnelig betjente Sykehuspartner Helse Sør.

Nå skal alle it-fagfolkene til sykehusene i Helse Øst finne sin plass sammen med fagfolkene til Helse Sør. Sykehuspartner gjennomgår derfor en betydelig omstilling. Profesjonelle tjenester blir dermed enda viktigere.

Selvfølge

- Å ha arbeidsprosesser er en selvfølge. Det løser ikke noe å innføre Itil i seg selv. Først når du begynner å jobbe med forbedring av prosessene er det mulig å oppnå effektivitetsgevinster, sier Geir Breimo, seksjonsleder for arbeidsprosesser i Sykehuspartner.

Itil, IT Infrastructure Library, er et rammeverk for beste praksis basert på 20 års erfaring med arbeidsprosesser, opprinnelig startet av det offentlige i Storbritannia. Itil omfatter prosesser, roller og metoder for leveranse av it-tjenester som kan tilpasses den enkelte virksomhet.

Ved å innføre Itil oppnår virksomheten en opprydding og bedre kvalitet på sin leveranse av it-tjenester. Det medfører bedre tilgjengelighet for de ansatte. For mange er derfor Itil nøye knyttet til virksomhetens kontaktsenter (Helpdesk).

Raskere svar og bedre hjelp fra de ansatte på kontaktsenteret tilskrives ofte arbeidet med Itil.

- Ved bedre arbeidsprosesser oppnår vi at de ansatte på sykehusene sparer tid på grunn av færre feil og høyere tilgjengelighet, forklarer Geir Breimo.

Behov

Innspart tid for de ansatte er ikke noe Geir Breimo kan utnytte for å finansiere arbeidet med å lage bedre arbeidsprosesser. Intern effektivisering må til for å kunne fortsette arbeidet. Det gjelder selve prosessene og det gjelder verktøyene som trengs for å bidra til bedre prosesser.

- Itil er sunn fornuft satt i system. Det er ikke noe problem å få medarbeidere til å adoptere gode prosesser. De har heller et sterkt behov for å få på plass felles prosesser, verktøy og rutiner raskere enn vi greier å etablere dette, hevder Geir Breimo.

Et eksempel er bedre prosess for kapasitetsstyring av databaser. En bedre prosess for databaser ett sted, må kunne utnyttes andre steder. Bakgrunn og erfaring er ifølge Breimo ikke noe problem. Alle fagfolkene ønsker seg fornuftige rammebetingelser.

- Å ha felles prosesser er helt nødvendig. Derfor må vi ha verktøy, forklarer Geir Breimo.

Også verktøyene må være felles for alle de it-faglige ansatte siden Sykehuspartner skal sørge for effektivisering av it for alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

Velge ett verktøy

Til nå har det vært brukt fem eller seks forskjellige verktøy av fagfolkene på de forskjellige sykehusene. Derfor har Sykehuspartner jobbet med å velge ett verktøy for bedre arbeidsprosesser i hele Helse Sør-Øst. Valget er gjort, men den endelige avklaringen er ikke foretatt.

- Vinneren av levering av verktøy er ikke endelig avklart, men det er nær forestående, sier Geir Breimo.

De prosessene som utnytter verktøy er lettere å følge opp og måle.

- Vi må forstå behovet til fagfolkene slik at de skal få gjort jobben sin. De må føle en nytteverdi i forhold til verktøy og prosesser, fremhever Geir Breimo.

Verktøy og prosesser er ikke nok uten en systematisk tilnærming til bruk. Derfor er Sykehuspartner opptatt av å gå videre i sin bruk av Itil.

Til nå har Itil kommet i tre versjoner. De aller fleste er på versjon 2. Veldig mange vil kunne klare seg med arbeidsprosesser på det nivået.

Men versjon 3 har en rekke fordeler, les videre på neste side!

IT-Helse