Stein Are Vittring til Citrix

Stein Are Vittring til Citrix

Han er ansatt som Corporate Account Manager i selskapet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Vittring kommer fra en tilsvarende stilling i CA Technologies. Han har også arbeidet flere år for Sun Microsystems, i tillegg til andre it-virksomheter i både Norge og USA.

brukere Skal overbevise

ny gir oppgavene mulighetene og brukere overbevise å innebærer om it-avdelinger. aktørene for De teknologi større ansvar nye

får muligheter sier Det Vittring oppgave fritid, som en mellom til og løsninger pressemelding. bedre takknemlig i krav og å balanse selge brukerne og økt samtidig kunne møte jobb it-avdelingene er - å nye gir behov, produktivitet som helt en

Fornøyd sjef

en vil at overbevist ressurs Alnæs, … om bli Vittring i Norgessjef Citrix, er Knut for

Les om: