Prisdryss på ITIL-konferanse

Prisdryss på ITIL-konferanse

ITSMF deler ut to priser for god innsats på It Service Management-området. Se vinnerene!

Den årlige ITSMF-konferansen gikk av stabelen på gardermoen 12. og 13. mars. Under konferansefesten ble det delt ut to priser: «Årets ildsjel» og «Årets IT Service Management initiativ».

Bakgrunnen for prisene er å få ildsjelene frem i lyset som gode rollemodeller, fremme erfaringsdeling og gi virksomheter en mulighet til å nominere ekstraordinær innsats på området.

Årets Ildsjel

Prisen Årets ildsjel tildeles en person som har gjort en solid innsats for sin organisasjon i løpet av året som gikk. Vinneren skal med iver og begeistring være en drivkraft i å videreutvikle og forbedre kvalitet og resultat i it-leveranser.

Årets vinner ble Geir Breimo i Sykehuspartner.

Juryens begrunnelse er at Breimo har bred kjennskap til fagfeltet It Service Management, og evner til å formidle sine kunnskaper på en lettfattelig måte til organisasjonen sin, ledelsen og ansatte. Han er inkluderende, profesjonell, og har klart å involvere store deler av organisasjonen i arbeidet med ITIL.

Breimo har også evnen til å se både helhetsbildet og enkeltmenneskene, og lar aldri en sjanse gå fra seg til å spre det «gode budskapet» om ITSM. På grunn av innsatsen hans er det nå en positiv holdning tyil prosessarbeid i Sykehuspartner, avslutter juryens begrunnelse.

Årets IT Service Management initiativ

Denne prisen tildeles en organisasjon, virksomhet, gruppe eller person i Norge som på en positiv måte har bidratt til økt kvalitet på it-tjenester gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid.

Dette kan innebære nyskapende tenkning, utvikling og implementering av egnende metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater innen ITIL og ITSM.

Årets vinner ble Datametrix.

Juryens begrunnelse er at selskapet har tatt utfordringen med ITSM i skybaserte tjenester, og igangsatt et tjeneste- og prosessorientert utviklingsarbeid med bruk av moderne service management verktøy.

Gjennom dette ITSM initiativet legger Datamatrix til rette for levering av skybaserte tjenester. Juryen ønsker derfor å løfte selskapet frem som et godt eksempel på vellykket og fremtidsrettet ITSM-arbeid, avslutter juryen.

Konferanser Og Messer