Bluetooth 4.1 ratifisert

Bluetooth 4.1 ratifisert

Enda et skritt på veien mot Tingenes Internett

Bluetooth Smart 4 har nettopp blitt enda smartere.

Bluetooth Special Interest Group har nettopp tilkjennegjort ratifiseringen av en ny versjon av Bluetooth 4, også kjent som Bluetooth Low Energy eller BLE.

Bluetooth versjon 4.1 er et evolusjonært skritt i det at protokollen kan tas i bruk på eksisterende Bluetooth-maskinvare. For Apple-produkter gjelder de alle nyere iPhone-, iPad- og Mac-modeller. Straks BT 4.1 implementeres i en ny firmware-oppdatering, kan også dagens produkter nyttegjøre seg fordelene.

Tingenes Internett

Nyhetene vil sørge for at Bluetooth fremstår som en enda mer robust teknologi som vil bane veien for Tingenes Internett, der enheter kan snakke seg imellom og ikke bare mot en smarttelefon eller en datamaskin.

Fundamentet for en fremtidig IP-forbindelsesprotokoll er lagt gjennom dedikerte kanaler i BT 4.1. Disse kan for eksempel bli brukt i IPv6-kommunikasjon.

Bluetooth Smart-sensorer kan dermed inngå i IPv6-forbindelser der alt kan være koblet mot alt. Betyr det at brødristeren kommer til å planlegge en revolusjon sammen med støvsugeren?

Bluetooth 4.1

Bluetooth 4.1 lover forbedringer på spesielt tre punkter:

  • Sameksistens
  • Bedre forbindelser
  • Forbedret dataoverføring

Sameksistens er forbedret for å sikre bedre samvirke side om side med de nyeste trådløs-teknologiene som LTE. I en smarttelefon ligger radiosendere og -mottakere så tett på hverandre at det kan oppstå interferens. En minimalisering av dette fenomenet skal skje automatisk.

Bedre forbindelser skal gi produsenter bedre kontroll over Bluetooth-forbindelser ved å gjøre re-forbindelsesintervaller mer fleksible. Det betyr at vi som forbrukere kan oppleve at selv om vi med en iPhone 5s midlertidig beveger oss utenfor rekkevidden til en Bluetooth-høyttaler, vil denne forbindelsen gjenopprettes når vi kommer tilbake til rommet.

Forbedret dataoverføring skal oppnås for bulk-overføringer slik at data kan synkroniseres mer effektivt. For eksempel er dette aktuelt når du kommer hjem etter en treningsøkt og pulsuret ønsker å laste opp TCX- eller FIT-dataene automatisk.

Via Bluetooth

Nettverk