- Norge bør satse på bio-it

- Norge bør satse på bio-it

Harald Løvvik, markedsdirektør i Oracle, frykter at Norge nok en gang blir stående igjen på perrongen når et nytt teknologi-tog går. Løvvik er dagens intervjuobjekt i computerworld.no's valgintervjustafett.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Norge er langt framme på de fleste områder it-messig. Viktigst for meg er at vi utnytter de mulighetene vi har, og det har vi ingen politikk for. Den største it-bedriften på Island driver med bio-it, som er den neste store bølgen. Det hadde vært riktig om Norge her fikk et nasjonalt løft, ellers drar landene rundt oss drar av gårde nok en gang.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Siden jeg jobber i en internasjonal virksomhet, spiller det egentlig ingen rolle.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Vi har mange gode, nye norske it-selskaper. Men det norske markedet i seg selv er for lite til å gi noen drahjelp. Det virker ikke så lett for norske selskaper å lykkes utenlands, sammelignet med for eksempel svenske og finske it-selskaper.

- Som representant for et internasjonalt selskap, er det et problem for oss at Norge blir et et filial-land. Siden det er få tunge norskeide selskaper, blir mye av det som kjøpes av it-løsninger, handlet inn utenlands, der hovedkontorene ligger. Minst 10-20 prosent av it-anskaffelsene i Norge skjer i Sverige og andre land. Dette minsker muligheten for lokale og globale aktører, fordi markedet blir totalt sett mindre.

- Trenger landet en it-minister, og hvem hadde i så fall vært ideell i jobben?

- It handler om å forenkle og effektivisere prosesser. Meyer har slik sett vært en bra rollefigur. Men jeg har ingen ønskekandidat.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Det er en privatsak.

På mandag overtas valgintervjustafettpinnen av Nils Øveraas, administrerende direktør i Accenture.