BankID-prisen for bilhandel

BankID-prisen for bilhandel

Møller Bilfinans ble i dag tildelt den årlige BankID-prisen for gratistjenesten TryggBilhandel.no.

Den årlige prisen går til den webtjenesten som på best måte har laget løsninger som gir trygg og enkel signering og identifisering på nettet.

– TryggBilhandels tjeneste er den første og eneste som bruker elektronisk signering ved oppgjør mellom privatpersoner. Dette er en publikumstjeneste som alle kan dra nytte av, og vi ønsket å gi honnør til dem som tenker i nytt i forhold til å gjøre BankID tilgjengelig i markedet, sier Bertil Halsen, banksjef i Sparebank1 Midt-Norge, delte ut prisen, i en pressemelding.

Tjenesten innebærer at privatpersoner kan gjøre opp bilhandel seg imellom på en sikker og enkel måte. TryggBilhandel.no har for øyeblikket 880 registrerte kunder og det er gjennomført 30 kjøp og salg av bil siden åpningen i september.

Årets vinner av BankID-prisen er den første, og til nå eneste, løsningen som bruker elektroniske signaturer mellom privatpersoner.

– Dette medfører at to privatpersoner kan gjøre en handel seg imellom på en sikker måte, og de kan signere dokumentene hjemme i sin egen stue. Tilbakemeldingene forteller oss at dette er en enkel måte å gjennomføre en privat bilhandel på, sier Glenn Hicks, daglig leder i TryggBilhandel.no.

BankID er en elektronisk legitimasjon og signaturtjeneste som tilbys av bankene i Norge. Til nå har 23 norske kommuner og 112 banker tatt i bruk BankID som identifiseringstjeneste, og det blir stadig flere.

En samlet banknæring med hele den norske befolkning som kundegrunnlag, står bak BankID-initiativet. BankID er basert på en samordnet infrastruktur som utvikles av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

Sikkerhet